Κατηγορία

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Κατηγορία

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών/τριών Εκπ/κού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων στη 2η συνεδρίασή του την Τρίτη 19 Μάϊου 2020, αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 2 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής ΣΕΕ κλάδου ΠΕ60, σχετικά με την εξέταση αιτήματος ενδιαφερόμενης υποψήφιας εκπαιδευτικού το οποίο έγινε δεκτό, προβαίνει στην ανάκληση του πίνακα ΣΕΕ κλάδου ΠΕ60 και σύμφωνα με την προηγούμενη πράξη προχωρά στην κατάρτιση νέου προσωρινού αξιολογικού πίνακα κλάδου ΠΕ60 με βάση τα αντικειμενικά μόρια, ανά…