Κατηγορία

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Κατηγορία

Κέρκυρα : 16-09-2019 Αρ. Πρωτ.: 9 (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων» Σας προσκαλούμε στην 6η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων τnν Τετάρτη 18-09-2019 και ώρα  10.30 π.μ.  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.       Υπογραφή πρακτικών 5ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ. 2.       Εξέταση αίτησης παραίτησης Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας. 3.       Εξέταση αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού, από θέση ευθύνης στο Ε.Κ. Κέρκυρας. Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που…