Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες

Προτεινόμενες θεματικές συνεδρίου (ενδεικτικά)

  • Μαθητική ετερογένεια (πρόσφυγες, παλιννοστούντες, δίγλωσσοι, ρομά)
  • Μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας
  • Διαπολιτισμική θρησκευτική αγωγή
  • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και τέχνες
  • Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας
  • Δυναμική της ομάδας
  • Συμβουλευτική και υποστήριξη
  • Εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές πρακτικές

 

Σκοπός του συνεδρίου

Σκοπός του συνεδρίου είναι να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προ­βλη­μα­τι­σμών σχετικά  με  το σχολικό περιβάλλον, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται και να δώσει το έναυσμα  για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων επί του θέματος.

 

Απευθύνεται σε

Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς δομών μεταναστών, μέλη της επιστημονικής/ερευνητικής κοινότητας ΑΕΙ και ΤΕΙ, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, εργαζόμενους σε δομές εκπαίδευσης.

 

Γλώσσα συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.

 

Συμμετοχή

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν  σχετικές προτάσεις  για εικοσάλεπτες ανακοινώσεις (Περίληψη 250 λέξεων και Βιογραφικό 100 λέξεων).

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων για θεματικές στρογγυλές τράπεζες των εξήντα λεπτών η κάθε μία (Περίληψη 450 λέξεων και Βιογραφικό 100 λέξεων).

Επιστημονική Επιτροπή

Ζούμπος Γεώργιος,

Λαβράνος  Χαρίλαος,

Μουρτζανός Θεμιστοκλής,

Πανταζή Ευσταθία

Παχή Όλγα

Οργανωτική Επιτροπή

Γκανάτσιου Παρασκευή

Καλογεράς  Ανδρέας

Κροκίδη Ευαγγελία

Μπεσίρης Δημήτριος

Γραμματειακή Υποστήριξη

Κένταρχου Θεοδώρα

Μάζη Πηνελόπη

Μπασαγιάννη Μαρία

Skip to content