Μια δημιουργική συνεργασία μεταξύ Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου Το έτος 2023 αποτελεί το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, θέτοντας έτσι συμβολικά…

ΕΞΕ-136804-2023-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ-ΚΑΙ-ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ-ΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΣΤΙΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΛ-ΕΤΟΥΣ-2024.-ΥΠΟ-Έκδοση-1Download ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2-Α-Δ-ΕΣΠ-ΕΠΑΛ-2024Download ΟΔΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ-2-Εσπερ-ΕΠΑΛ-2024Download ΟΔΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ-1-Ημερ-ΕΠΑΛ-Π.ΕΠΑΛ-2024Download ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ-2024-1Download ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1-Α-Δ-ΗΜΕΡ-ΕΠΑΛ-Π.ΕΠΑΛ-2024Download Α-YΔ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΕΠΑΛ-2024Download

ΕΞΕ-136798-2023-Αίτηση-Δήλωση-ΓΕΛ-2024-Έκδοση-1Download ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΕΛ-Υποψήφιος-2024Download Αίτηση-Υπεύθυνη-Δήλωση-ΓΕΛ-για-5-ΜΟΥΣΙΚΑ-2024Download ΑΡΧΕΙΟ-ΟΔΗΓΙΕΣ-Α-Δ-ΓΕΛ-2024Download ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ-2024Download ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΕΛ-2024Download

Skip to content