Κέρκυρα, 23 Φεβρουαρίου 2021 Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι…

Δημοσιεύτηκε το Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, που αφορά στην υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2020-2021 αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που υπηρετούν στα…