ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2023Download ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΓΕΛ/ΕΠΑΛDownload ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ για υποβολή-2023Download ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2-Μαθητών/Αποφοίτων-Εσπερ/ΕΠΑΛ-2023Download ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2-Α-Δ-Εσπ-ΕΠΑΛ-2023Download ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1-Μαθητών/Αποφοίτων-Ημερ-ΕΠΑΛ-2023Download ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1-Α-Δ-Ημερ-ΕΠΑΛ-2023Download

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣDownload ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣDownload ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥDownload ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣDownload

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ υπέγραψαν την Παρασκευή 18-11-2022, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,…

Skip to content