Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων»Download

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ-ΣΥΝΤ-ΕΚΠ-ΕΡΓΟΥ-ΚΑΙ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΠΑΛ_2021Download ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ-ΕΚΠ-ΕΡΓΟΥ-ΔΕ-2021-1Download ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΔΕ-ΕΠΑΛ-2021-1Download

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤ ΕΚΠ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΕ-ΕΠΑΛ 2021Download ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021Download ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ ΕΡΓΟΥ ΔΕ 2021Download ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕ…