Μαρούσι, 14-01-2021Αριθ. Πρωτ.: Φ11/3855/ΓΓ4 Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ11/164561/ΓΓ4/2-12-2020 εγκυκλίου για την οργάνωση νέου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ) εντός του 2021, καθώς…

Μαρούσι, 11-01-2021Αρ. Πρωτ. : Φ.7/ΜΚ/2204/Δ1 Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄23/08-01-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 969 Κ.Υ.Α. με θέμα «Παράταση ισχύος και τροποποίηση…

24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ Υ.Σ ΣΕ ΕΚΠ.Download ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1-ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ-ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ-1Download ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2-ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1Download ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-3-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ-ΕΠΙΛΟΓΗΣDownload

23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ ΔΝΤΩΝ ΕΚΠΚΩΝDownload ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1-ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕDownload ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2-ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣDownload ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-3-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕDownload