Πίνακας ΔεκτώνDownload Πίνακας μη ΔεκτώνDownload Στους Υποψήφιους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης που αφορά το χαρακτηρισμό της αίτησής τους ως δεκτή ή μη δεκτή…

Κέρκυρα, 27 Ιουλίου 2021 Την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας του…