Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες

Δημοσιεύτηκαν σε ηλεκτρονική έκδοση τα Πρακτικά Εργασιών του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου που έγινε από τις 4 έως και τις 6 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα με

ISBN:978-618-84783-0-5

 

Μπορείτε να κάνετε λήψη των πρακτικών, ακολουθώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Πρακτικά Συνεδρίου

Skip to content