Κατηγορία

Erasmus+

Κατηγορία

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ACTION (Promoting active citizenship through civic education and active online participation of youth role models) (621400-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) , η Πέτση Ζωΐτσα (ΠΕ02.ΕΑΕ), και η Καρνάβα Παναγιώτα (ΠΕ78.ΕΑΕ), συμμετείχαν σε τριήμερη διαδικτυακή εκπαίδευση που αφορούσε: την Ψηφιακή Πολιτειότητα (Digital Citizenship) και τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να υποστηριχθούν για να γίνουν ενεργοί πολίτες, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και εκτός αυτού. Η εκπαίδευση βασίσθηκε σε μια μεθοδολογία που έχει αναπτύξει…

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων διοργανώνει στις 13, 14,και 15 Οκτωβρίου τις ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS Περισσότερες πληροφορίες…

REACT-ProjectDownload REACT-Project-Questionnaire parentsDownload REACT-Project-Questionnaire studentsDownload REACT-Newsletter-No.2Download REACT-Newsletter-No.3Download REACT-Newsletter-No.1Download DISSEMINATIONDownload

Η ΠΔΕ, ως συντονιστής φορέας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολική Εκπαίδευση, διοργανώνει διεθνική συνάντηση στις 2, 3…

Skip to content