Κατηγορία

Erasmus+

Κατηγορία

Η ΠΔΕ, ως συντονιστής φορέας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολική Εκπαίδευση, διοργανώνει διεθνική συνάντηση στις 2, 3…

Skip to content