Κατηγορία

Erasmus+

Κατηγορία

Στο πλαίσιο προώθησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων διοργανώνει από τις 9-10-2023 έως και τις 14-10-2023 το πρόγραμμα «ERASMUS DAYS». Για την υλοποίηση του προγράμματος η ΠΔΕ Ιονίων Νήσων συνεργάζεται με τους ακόλουθους φορείς: Europe Direct Ιονίων Νήσων, ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΙΕΠ, Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, eTwinning, Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων…

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων διοργανώνει στις 13, 14,και 15 Οκτωβρίου τις ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS Περισσότερες πληροφορίες…

REACT-ProjectDownload REACT-Project-Questionnaire parentsDownload REACT-Project-Questionnaire studentsDownload REACT-Newsletter-No.2Download REACT-Newsletter-No.3Download REACT-Newsletter-No.1Download DISSEMINATIONDownload

Η ΠΔΕ, ως συντονιστής φορέας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολική Εκπαίδευση, διοργανώνει διεθνική συνάντηση στις 2, 3…

Skip to content