Κατηγορία

Erasmus+

Κατηγορία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων διοργανώνει στις 13, 14,και 15 Οκτωβρίου τις ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην αφίσα παρακάτω, καθώς και στο σύνδεσμο με το πρόγραμμα των παρουσιάσεων Πρόγραμμα-ΠαρουσιάσεωνDownload

REACT-ProjectDownload REACT-Project-Questionnaire parentsDownload REACT-Project-Questionnaire studentsDownload REACT-Newsletter-No.2Download REACT-Newsletter-No.3Download REACT-Newsletter-No.1Download DISSEMINATIONDownload

Η ΠΔΕ, ως συντονιστής φορέας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 Σχολική Εκπαίδευση, διοργανώνει διεθνική συνάντηση στις 2, 3…

Skip to content