Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων διοργανώνει στις 13, 14,και 15 Οκτωβρίου τις ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην αφίσα παρακάτω, καθώς και στο σύνδεσμο με το πρόγραμμα των παρουσιάσεων

Skip to content