ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαρούσι, 1 – 4 – 2021
Αρ. Πρωτ. : Κ3 / 37137
ΑΔΑ: ΩΑΤΚ 46 ΜΤΛΗ – ΗΝΟ

Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

Tη συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4763/2020 (254 Α΄), του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων – γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας, και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

 1. Τον Πέτρο Πιτσινή του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 755497, ως Συντονιστή,
  • με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σπυράτου του Ευγένιου, Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κεφαλλονιάς, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 417345
 2. Τον Ιωάννη Κουσουράκο του Κωνσταντίνου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 828076, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σπίνο του Διονυσίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 362092.
 3. Τον Γεράσιμο Βασιλάτο του Ανδρέα, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 300581, ως Αναπληρωτή Συντονιστή,
  • με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αβούρη του Παναγιώτη, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 875933.
 4. Τον Γεώργιο Πισσάνο του Βασιλείου, Διευθυντή του Ε.ΠΑ.Λ. Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 396528, ως τακτικό μέλος
  • με αναπληρώτρια τη Βασιλική Μοναστηριώτη του Αριστοφάνη, Διευθύντρια του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 824790.
 5. Τον Σωτήριο Γρηγοριάδη του Αντωνίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 446155, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Σικελιανό του Αλεξάνδρου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Κέρκυρας (α/α Διευθυντής), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 753883.
 6. Τη Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου του Σπυρίδωνα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 049475, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αλέγρη του Προκοπίου, Έμπορο, με Α.Δ.Τ.: Π 177420.
 7. Τον Γεώργιο Μαχειμάρη του Μιχαήλ, Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 296457, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τρεπεκλή του Αναστάσιου, Δημοτικό Σύμβουλο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 294227.
 8. Τον Σπυρίδωνα-Χαράλαμπο Βούλγαρη του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας (ΣΕΤΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 255156, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Θεοδωράκη του Στυλιανού, Assets Manager Corfu Region, GRECOTEL (ΣΕΒ), με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 212429
 9. Τον Κωνσταντίνο Μουζακίτη του Βασιλείου, μέλος του ΔΣ της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 414365, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή τον Σταύρο Ηλιάδη του Γεωργίου, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 781821.
 10. Τον Κωνσταντίνο Γκούση του Θεοδώρου, Εκπαιδευτικό Π.Ε. 86, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος ,με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 257502.
 11. Τον Κωνσταντίνο Κοντοσώρο του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.: Ν 796848.
 12. Τον Δημήτριο Μπακύρα του Λουκά, Προϊστάμενο του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 878642

Το Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4763/2020, συνεδριάζει στην έδρα της οικείας περιφέρειας και υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε.
Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.