Κατηγορία

1° ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανακοινώσεις – Δράσεις

Κατηγορία

Μαρούσι, 08-03-2019 Αριθ. Πρωτ.: Φ6/37623/Δ4 Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. Φ6/160663/Δ4/26-09-2018 (ΦΕΚ 4320/τ.Β΄/28-09-2018) υπουργική απόφαση Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής…

Skip to content