Κατηγορία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατηγορία

Μαρούσι 1-07-2020 Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ Λαμβάνοντας υπόψη:Α) τις διατάξεις: … Προκήρυξη Η Επιστημονική Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί τουςεκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοιέχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν νατοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.: α) της οικείας βαθμίδας αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή ββ) σε Π.Δ.Ε. τηςεπιλογής τους, εφόσον δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας στην Π.Δ.Ε.…

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21Download