Κατηγορία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατηγορία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εποχικού προσωπικού (κατηγορίας ΔΕ, ειδικοτήτων Οδηγών σχολικού λεωφορείου και Συνοδών σχολικού λεωφορείου), σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 με αριθμ. πρωτ. 3615/02-09-2020 (ΑΔΑ:6ΟΔΝ46ΜΤΛΗ-ΘΡ5), για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο Κέρκυρας που διαθέτει ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2021. ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΣΟΧ-1-2020Download ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΧ1-2020Download ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-02.12.2019Download ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΣΟΧ-6Download…

18.9.20 Προκύρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Προισταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. ΖακύνθουDownload Αίτηση για πλήρωση…

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.Download 1.Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΕ01 2ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου ΑιγαίουDownload 2.Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολώνDownload 3.Υπόδειγμα Υπεύθυνης…

3541-2.9.20 Προκύρυξη για την πλήρωση της κενούμενης-θέσης Προισταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε.-ΖακύνθουDownload Αίτηση για πλήρωση θέσης Προισταμένου…

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Οικονομικών 2021 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςDownload Προκήρυξη 2ος Διαγωνισμός ΟικονομικώνDownload

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά…

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21Download

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020-ΑΔΑ Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3Download ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝDownload

Μαρούσι 1-07-2020 Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ Λαμβάνοντας υπόψη:Α) τις διατάξεις: … Προκήρυξη Η Επιστημονική Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί…

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21Download