Κατηγορία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατηγορία

Αθήνα, 10-11-2022Αρ. Πρωτ. 139560/Δ2 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη: …. ΑποφασίζουμεΚαλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη…

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑποφασίζουμεΚαλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται:• στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και…

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΣΟΧ-1-2022Download ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΣΟΧ-1-2022Download ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-υπ-αριθμ.-ΣΟΧ-1-2022 (9ΡΜ746ΜΤΛΗ-7ΚΙ)Download ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021Download ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕDownload ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝDownload ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣDownload

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και…

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμώνDownload ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-2022_ΑΔΑ-ΩΣ1Α46ΝΠΙΘ-ΟΨ5Download ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-2022_ΑΔΑ-Ψ0ΣΦ6-ΞΗΙDownload

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου προτίθεται να διοργανώσει, σε συνεργασία με…

Skip to content