Κατηγορία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατηγορία

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμώνDownload ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-2022_ΑΔΑ-ΩΣ1Α46ΝΠΙΘ-ΟΨ5Download ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-2022_ΑΔΑ-Ψ0ΣΦ6-ΞΗΙDownload

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου προτίθεται να διοργανώσει, σε συνεργασία με…

Skip to content