Κατηγορία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατηγορία

Μαρούσι,26/1/2021Βαθμ. Προτερ.: ΕΠΕΙΓΟΝΑρ. Πρωτ.: 8654/Ε1 Θέμα: Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει],για το σχολικό έτος 2020-2021. Σχετ.: Η αριθμ. 147611/Ε1/29-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ) Πρόσκληση με θέμα «Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει],για το σχολικό έτος 2020-2021». Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε…

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εποχικού προσωπικού (κατηγορίας ΔΕ, ειδικοτήτων Οδηγών σχολικού…

18.9.20 Προκύρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Προισταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. ΖακύνθουDownload Αίτηση για πλήρωση…

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.Download 1.Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΕ01 2ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου ΑιγαίουDownload 2.Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολώνDownload 3.Υπόδειγμα Υπεύθυνης…

3541-2.9.20 Προκύρυξη για την πλήρωση της κενούμενης-θέσης Προισταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε.-ΖακύνθουDownload Αίτηση για πλήρωση θέσης Προισταμένου…

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Οικονομικών 2021 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςDownload Προκήρυξη 2ος Διαγωνισμός ΟικονομικώνDownload

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά…

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21Download

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020-ΑΔΑ Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3Download ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝDownload

Μαρούσι 1-07-2020 Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ Λαμβάνοντας υπόψη:Α) τις διατάξεις: … Προκήρυξη Η Επιστημονική Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί…