Κατηγορία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατηγορία

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 90091/Α5/10/8/2023 Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου 2023 για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023. Προκειμένου να προβείτε στην έγκαιρη και ορθή οργάνωση της διαδικασίας των κατά τόπους Εξετάσεων, σας αποστέλλουμε τα εξής: Την με αρ. πρωτ. 90091/Α5/10-8-2023 Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023Β.Πίνακα με τις περιοχές όπου θα…

Απο το ΥΠΑΙΘ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3)…

Κέρκυρα : 10/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Φ.14.3.2/78 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων καλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-602246ΜΤΛΗ-47ΠDownload Ν.4823-2021-ΦΕΚ-136-ΑDownload Ν.4997-2022-ΦΕΚ-219-Α΄Download 2022-12-07-151151-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Δ_ΝΤΩΝ-Σχολ.-ΜονάδωνDownload 2022-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗDownload 2022-12-03-149788-ΦΕΚ-6141-Β΄-Ρύθμιση-θεμάτων-σχετικών-με-τη-διαδικασία-επιλογής-Διευθυντών-Σχ.-ΜονάδωνDownload ΑΙΤΗΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΠΥΜ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝDownload

Skip to content