Κατηγορία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατηγορία

Μαρούσι, 28 – 12 – 2021 Φ.353.1/21/170016/Ε3 Τηλ: 210-3442333, 210-3442268,210-3442952 Η γενικη διευθυντρια εκπαιδευτικου προσωπικου πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν.4823/2021 (Α΄136) και ιδίως του άρθρου 39, β) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), γ) του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», δ) των άρθρων 4 και 7 του ν.…

Μαρούσι, 28 – 12 – 2021 Φ.353.1/22/170031/Ε3 Τηλ: 210-3442333, 210-3442268,210-3442952 Η γενικη διευθυντρια εκπαιδευτικου προσωπικου πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιασ εκπαιδευσησ Έχοντας…

Αθήνα, 29-11-2021Αρ. Πρωτ. 154172/Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ…

Αθήνα 01 -11 -2021Αριθμ. Πρωτ.: Φ.11.3/18041 Για περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΣΤΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ-Ν.Υ-ΣΤΗΝ-ΠΔΕ-ΑΤΤΙΚΗΣDownload

Σε συνέχεια της αριθμ.39/5-10-2021 Πράξης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης έως την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 15:00…

Μαρούσι, 06.10.2021Αρ. Πρωτ.: 125910/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ &…

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές. Περισσότερες πληροφορίες στον…

Skip to content