Κατηγορία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατηγορία

Απο το ΥΠΑΙΘ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3)…

Κέρκυρα : 10/01/2023 Αρ. Πρωτ.: Φ.14.3.2/78 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων καλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-602246ΜΤΛΗ-47ΠDownload Ν.4823-2021-ΦΕΚ-136-ΑDownload Ν.4997-2022-ΦΕΚ-219-Α΄Download 2022-12-07-151151-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Δ_ΝΤΩΝ-Σχολ.-ΜονάδωνDownload 2022-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗDownload 2022-12-03-149788-ΦΕΚ-6141-Β΄-Ρύθμιση-θεμάτων-σχετικών-με-τη-διαδικασία-επιλογής-Διευθυντών-Σχ.-ΜονάδωνDownload ΑΙΤΗΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΠΥΜ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝDownload

Αθήνα, 10-11-2022Αρ. Πρωτ. 139560/Δ2 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη: …. ΑποφασίζουμεΚαλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες…

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑποφασίζουμεΚαλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται:• στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και…

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΣΟΧ-1-2022Download ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΣΟΧ-1-2022Download ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-υπ-αριθμ.-ΣΟΧ-1-2022 (9ΡΜ746ΜΤΛΗ-7ΚΙ)Download ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021Download ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕDownload ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝDownload ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣDownload

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και…

Skip to content