Κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατηγορία

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για τοσχολικό έτος 2024-2025, με σκοπό την πρόσθετη μικτή εξ αποστάσεως υποστήριξητων μαθητών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματαDownload

Αιτήσεις_ΠΣ_και_ΠΕΙΣDownload Ενστάσεις κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, κατά…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΣΤΟ-ΙΕΠDownload Η υποβολή των αιτήσεων για την ως άνω ανακοίνωση – πρόσκληση γίνεται μόνοηλεκτρονικά από 16/07/2024 και ώρα 14:00 έως…

Φ22.2-3124-11-7-2024-ΣΥΝ2-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΗ-ΔΕΚΤΩΝDownload Φ22.2-3124-11-7-2024-ΣΥΝ1-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΕΚΤΩΝDownload σχετ. αρ.πρωτ.94/Δ.Ε.Π.Π.Σ./2-7-2024Από την Παρασκευή 12-7-2024 και ώρα 00:05 έως την Τρίτη 16-7-2024 και ώρα 23:59 οι υποψήφιοι μπορούν…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΠΙΣΤ_Ψ5Υ9ΟΞΛΔ-ΤΔΡDownload Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 05/07/2024 και ώρα 14:00 έως 16/07/2024 και ώρα 14:00.Για περαιτέρω διευκρινίσεις…

Skip to content