Κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατηγορία

Κέρκυρα: 12-04-2021Αρ. Πρωτ.:1751 Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, έχοντας υπόψη: … Κ α λ ο ύ μ ε Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, για την τριετία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη συνολικά τριών (3) θέσεων στο Γραφείο…

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,…

Το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες του Ιονίου Πανεπιστημίου, και το Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας δημιούργησαν…

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση δύο (2) προαιρετικών τηλεπιμορφώσεων για τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής, που υπηρετούν στην Α/θμια…

Αίτηση ΜετάθεσηςDownload Αίτηση Bελτίωσης ΘέσηςDownload Βεβαίωση ΥπηρεσίαςDownload ΕΕΠ ΕΒΠ Εγκύκλιος Αιτήσεων Μεταθέσεων ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘDownload Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από σήμερα…