Κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατηγορία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, απευθύνει πρόσκληση σε υποψηφίους/ες που κατέχουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2021-2022, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων, από τη Δευτέρα 24-01-2022 έως και την Πέμπτη 27-01-2022, για τις Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας και Κεφαλληνίας, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπ’…

Φ.20.8-282-21-1-2022-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΕ25-ΣΕ-ΔΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΚΑΙ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-1Download ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ι _Αίτηση-δήλωση-υποψηφίουDownload ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ_ΠΔΕ_ΙΝ_κενάDownload

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. 2289/Ε1/11-1-2022 (ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-1-2022, ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ) υπουργικής απόφασης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και…

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 1:00’ μ.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…

Μαρούσι, 28 – 12 – 2021 Φ.353.1/21/170016/Ε3 Τηλ: 210-3442333, 210-3442268,210-3442952 Η γενικη διευθυντρια εκπαιδευτικου προσωπικου πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης Έχοντας…

Μαρούσι, 28 – 12 – 2021 Φ.353.1/22/170031/Ε3 Τηλ: 210-3442333, 210-3442268,210-3442952 Η γενικη διευθυντρια εκπαιδευτικου προσωπικου πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιασ εκπαιδευσησ Έχοντας…

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 8:00’ μ.μ. πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας με σκοπό…

Skip to content