Κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατηγορία

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ. Φ.253/88954/Α5/2023 (Β’ 5018) υ.α. με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6 (Β’ 1538) υ.α., ορισμού των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από αυτά.Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τα αγόρια που θα συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής προκειμένου να εισαχθούν…

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και…

Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο ανακοινώνεται ότι ξεκινά η 2η περίοδος ( Σεπτέμβριος 2023- Φεβρουάριος…

Επισημαίνεται ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές/τριες που έλαβαν πέρυσιυποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής…

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται στη σκιά της πρωτοφανούς καταστροφής…

Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί/ές συνάδελφοι/φισσες εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς Δυστυχώς η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με μια τραγωδία και τεράστιες δυσκολίες…

Skip to content