Κατηγορία

“ΜΑΘΗΤΕΙΑ”

Κατηγορία

ΑΔΑ 6ΤΩΝ46ΜΤΛΗ-1ΞΖ Τετάρτη, 10 / 7 / 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 2 9 4 5 Έχοντας υπόψη: … Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσωναποφασίζει τη λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) στα ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ. του Πίνακα 1 της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.Τα ανωτέρω τμήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:• το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 7-9-2020 έως Τρίτη 15-9-2020 για την ειδικότητα:o «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»o «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης…

Κέρκυρα 9 / 6 / 2020 Αριθμ. Πρωτ. : 2308 Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 Μαΐου 2020, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1844 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ9/55323/ΓΓ4 Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση…

Παρασκευή 10-4-2020, 14:10′ Σε συνέχεια ερωτημάτων στο τμήμα Μαθητείας ΕΠΑΛ και Μάθησης στο χώρο εργασίας  σχετικών με την υλοποίηση του ‘’Μεταλυκειακού…

Παρασκευή 10-4-2020, 13:10′ Σε συνέχεια ερωτημάτων στο τμήμα Μαθητείας ΕΠΑΛ και Μάθησης στο χώρο εργασίας  σχετικών με το Πληροφοριακό Σύστημα…

Μαρούσι, 12-03-2020 Αριθ. Πρωτ. Φ7/36528/ΓΓ4 Κατόπιν ερωτημάτων στην υπηρεσία μας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 7 του…

Το παρόν email περιγράφει τα παραστατικά που πρέπει να συγκεντρώνονται κάθε μήνα στο ΕΠΑΛ για να πραγματοποιείτε η επιδότηση των…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31 Δεκεμβρίου 2019, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 4947 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 60159/959 Τροποποίηση της 47455/767/18-10-2019 απόφασης…

Μαρούσι, 20/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Φ7/181600/ΓΓ4 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2019-2020, της λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας»…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18 Νοεμβρίου 2019, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 181 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4638 Κύρωση: α) της από…