Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης ανακοινώνει ότι παρατείνεται η δυνατότητα διάθεσης θέσεων μαθητείας
από φορείς του Δημόσιου Τομέα μέχρι την Πέμπτη 20/06/2024 και ώρα 23:59 λόγω
της πληθώρας των αιτημάτων για διάθεση θέσεων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη
Μαθητείας.
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση θέσεων μαθητείας
πραγματοποιείται στον ιστότοπο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ όπου έχουν
αναρτηθεί η σχετική Πρόσκληση καθώς και ο Οδηγός για την υποβολή θέσεων
μαθητείας.

Skip to content