Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης- Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021, ΜΟΝΟ για μαθητές. Για τους αποφοίτους θα ακολουθήσει επόμενο στάδιο.…

Μαρούσι, 25 -11 – 2020 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.152/161649 /Α5 Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ατόμων που πάσχουν από…

Ανακοινώνεται η Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αριθμ. 53/12-11-2020 (απόσπασμα της οποίας κοινοποιήθηκε στους φορείς με το έγγραφο του ΙΕΠ με αριθμ 12124…

Όποιος υποψήφιος/α (ΜΟΝΟ μαθητής) επέλεξε την προτίμηση 18 ή 19. β) 10+11), πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει και την παρούσα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που αφορά μόνο…

Για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» Αφορά μόνο τους υποψηφίους για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής Χρησιμοποίησε έναν…

Υποβάλλεται/αποστέλλεται με e-mail από τους υποψηφίους μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερήσιου ή της Γ΄ τάξης τριετούς…

Μαρούσι, 23 – 11 – 2020 Αρ.Πρωτ. Φ251/160563/Α5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ).ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ…

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 5139 και ημερομηνία δημοσίευσης 19-11-2020 (ΦΕΚ 5139/τ.Β’/19-11-2020) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ.…