Η παρούσα δημοσίευση θα ενημερώνεται συνεχώς μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Εκπαιδευτών – Εποπτών Φ20.3.3-4892-26-10-2023-Απόφαση-Έγκρισης-Προσωρινού-Πίνακα-ΠΔΕ-ΙΟΝΙΩΝ-ΝΗΣΩΝ-6ΛΤΟ46ΝΚΠΔ-Ξ7ΔDownload προσωρινος-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-2023-10-25-GDPRDownload Μαθητευόμενων προσωρινός-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΠΔΕ-ΙΟΝΙΩΝ-ΝΗΣΩΝ-2023-10-25Download Οι επιμέρους πίνακες…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για τοσχολικό έτος 2024-2025, με σκοπό την πρόσθετη μικτή εξ αποστάσεως υποστήριξητων μαθητών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματαDownload

Αιτήσεις_ΠΣ_και_ΠΕΙΣDownload Ενστάσεις κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων,…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΣΤΟ-ΙΕΠDownload Η υποβολή των αιτήσεων για την ως άνω ανακοίνωση – πρόσκληση γίνεται μόνοηλεκτρονικά από 16/07/2024 και ώρα 14:00 έως 26/07/2024 και ώρα 14:00.Για…

Φ22.2-3124-11-7-2024-ΣΥΝ2-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΗ-ΔΕΚΤΩΝDownload Φ22.2-3124-11-7-2024-ΣΥΝ1-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΕΚΤΩΝDownload σχετ. αρ.πρωτ.94/Δ.Ε.Π.Π.Σ./2-7-2024Από την Παρασκευή 12-7-2024 και ώρα 00:05 έως την Τρίτη 16-7-2024 και ώρα 23:59 οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην…

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8084/10-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΣΑΟΞΛΔ-Β6Ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΠΙΣΤ_Ψ5Υ9ΟΞΛΔ-ΤΔΡDownload Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 05/07/2024 και ώρα 14:00 έως 16/07/2024 και ώρα 14:00.Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο…

Skip to content