Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την 6η Μαρτίου πανελλήνια ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του ΕκφοβισμούDownload

Κέρκυρα, 23 Φεβρουαρίου 2021 Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι…

Δημοσιεύτηκε το Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, που αφορά στην υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2020-2021 αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που υπηρετούν στα…

Μαρούσι,26/1/2021Βαθμ. Προτερ.: ΕΠΕΙΓΟΝΑρ. Πρωτ.: 8654/Ε1 Θέμα: Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’…

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-ψυχολόγων και ΠΕ30-κοινωνικών λειτουργών που προσλήφθηκαν από το Δεκέμβριο 2020 και μετά να παρακολουθήσουν την Πέμπτη 28-01-2021, ώρα 4.00-7.00μμ,το επιμορφωτικό…

Μαρούσι, 14-01-2021Αριθ. Πρωτ.: Φ11/3855/ΓΓ4 Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ11/164561/ΓΓ4/2-12-2020 εγκυκλίου για την οργάνωση νέου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ) εντός του 2021, καθώς…

Μαρούσι, 11-01-2021Αρ. Πρωτ. : Φ.7/ΜΚ/2204/Δ1 Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄23/08-01-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 969 Κ.Υ.Α. με θέμα «Παράταση ισχύος και τροποποίηση…