Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ. Φ.253/88954/Α5/2023 (Β’ 5018) υ.α. με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6 (Β’ 1538) υ.α., ορισμού των Τμημάτων των…

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α,…

Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο ανακοινώνεται ότι ξεκινά η 2η περίοδος ( Σεπτέμβριος 2023- Φεβρουάριος 2024) της εξ αποστάσεως…

Επισημαίνεται ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές/τριες που έλαβαν πέρυσιυποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η…

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται στη σκιά της πρωτοφανούς καταστροφής στη Θεσσαλία. Το μυαλό…

Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί/ές συνάδελφοι/φισσες εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς Δυστυχώς η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με μια τραγωδία και τεράστιες δυσκολίες για συνανθρώπους μας, που…

Skip to content