Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Κτήρια Μαρκεζίνη – Αλυκές Ποταμού

49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

 

Τηλεφωνικό κέντρο:

+30 2661 082194

 

Τηλεομοιτυπία:

+30 2661 048135

 

Διαδικτυακά:

www. pdeionion. gr

mail (@) ionion. pde. sch.gr

twitter.com/PDE_ionion

instagram.com/pde.ionion.nison