Ταχυδρομική Διεύθυνση:

  Περιφερειακή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

  Κτήρια Μαρκεζίνη – Αλυκές Ποταμού

  49150 ΚΕΡΚΥΡΑ

   

  Τηλεφωνικό κέντρο:

  +30 2661 082194

   

  Διαδικτυακά:

  www. pdeionion. gr

  mail (@) ionion. pde. sch.gr

  twitter.com/PDE_ionion

  instagram.com/pde.ionion.nison

  Skip to content