Στελέχωση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. -ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαρούσι, Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ. : Φ.350 / 92 / 143371 / E3

ΑΔΑ: 6ΗΟΩ46ΝΚΠΔ-9Γ1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε
Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με
αναπληρωτή του τον Μελισσά Μιλτιάδη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ84.

2. Παχή Όλγα, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος
με αναπληρώτριά της την Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας Κέρκυρας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.

3. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, ως τακτικό μέλος
με αναπληρωτή του τον Παπαθανασίου Νικόλαο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81.

4. Καραΐσκος Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος
με αναπληρωτή του τον Κρητικό Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

5. Αλαμάνου-Κεφαλληνού Σταματούλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ως τακτικό μέλος
με αναπληρώτριά της την Ηλιούδη Χριστίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και
β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος
με αναπληρώτριά του την Γιώτη Τζωρτζίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Λεόντειος Πατησίων»

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Ολγα Ντότη-Οικονόμου» ως μέλος
με αναπληρώτριά του την Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα
των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου», Ναύπακτος) ως μέλος
με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Βαθειά-Κυραϊλίδη», Καρέας).

5. Πουλόπουλος Ιωάννης («Δωδωναία Εκπαιδευτήρια», Ιωάννινα) ως μέλος
με αναπληρώτριά του την Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη-Οικονόμου», Ιωάννινα).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μάζη Πηνελόπη, υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων
με αναπληρώτριά της την Κεντάρχου Ροδή-Θεοδώρα, υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024


Μαρούσι, Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ. : Φ.350 / 72 / 95723 / E3

ΑΔΑ: ΨΧΑ146ΝΚΠΔ-651

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε
Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
Μελισσά Μιλτιάδη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ84.

2. Παχή Όλγα, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την
Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας Κέρκυρας,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.

3. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον
Παπαθανασίου Νικόλαο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81.

4. Καραΐσκος Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80 εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του
τον Κρητικό Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

5. Τραϊανόπουλος Πέτρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.09, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του
την Αλαμάνου-Κεφαλληνού Σταματούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και
β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Γιώτη Τζωρτζίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Λεόντειος Πατησίων»

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Ολγα Ντότη-Οικονόμου» ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου», Ναύπακτος)
ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Βαθειά-Κυραϊλίδη», Καρέας).

5. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Ιωάννινα) ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη-Οικονόμου», Ιωάννινα).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μάζη Πηνελόπη, υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αναπληρώτριά της
την Κεντάρχου Ροδή-Θεοδώρα, υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.


Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.


Μαρούσι, Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ. : Φ.350 / 27 / 11707 / E3

ΑΔΑ: 9Ο7Ι46ΜΤΛΗ-ΣΕΩ

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με
  αναπληρωτή του τον
  Μελισσά Μιλτιάδη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ84.
 2. Παχή Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος
  με αναπληρώτριά της την
  Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ06 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.
 3. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον
  Παπαθανασίου Νικόλαο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81.
 4. Καραΐσκος Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80 εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον
  Κρητικό Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.
 5. Καπρούλιας Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την
  Αλαμάνου-Κεφαλληνού Σταματούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Γιώτη Τζωρτζίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Λεόντειος Πατησίων»

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Ολγα Ντότη-Οικονόμου» ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 1. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου», Ναύπακτος) ως μέλος
  με αναπληρωτή του τον
  Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Βαθειά-Κυραϊλίδη», Καρέας).
 2. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Ιωάννινα) ως μέλος
  με αναπληρώτριά του την
  Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη-Οικονόμου», Ιωάννινα).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μάζη Πηνελόπη, υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αναπληρώτριά της την Κεντάρχου Ροδή-Θεοδώρα, υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024


Κέρκυρα : 25-11-2022

Αρ. Πρωτ.: Φ30.1/5973

ΑΔΑ: 97Γ246ΜΤΛΗ-2Δ2

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Έχοντας υπόψη

 1. Ορίζουμε τη σειρά την οποία κατέλαβαν οι συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας, ως εξής:

2. Διορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, που προέκυψαν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022, των οποίων η θητεία αρχίζει από την 1.1.2023 και λήγει στις 31.12.2024 ως εξής:

2.1 Τον κ. Καραΐσκο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Λώλη Χρήστο του Αναστασίου.

2.2 Τον κ. Καπρούλια Απόστολο του Αντωνίου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την κα Αλαμάνου Σταματούλα του Δημητρίου .


Μαρούσι, Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. : Φ.350 / 86 / 116880 / E3

ΑΔΑ: 6ΛΔ Λ46 ΜΤΛΗ – ΤΑΑ

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με
  αναπληρωτή του τον
  Μελισσά Μιλτιάδη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ84.
 2. Παχή Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος
  με αναπληρώτριά της την
  Τζίβα Βασιλική, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.
 3. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, ως μέλος
  με αναπληρωτή του τον
  Παπαθανασίου Νικόλαο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05.
 4. Καρβούνης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83 ως μέλος
  με αναπληρωτή του τον
  Δρογγίτη Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78.
 5. Τζούμα Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, ως μέλος
  με αναπληρώτριά της την
  Βουσολίνου Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος
με αναπληρώτριά του την
Γιώτη Τζωρτζίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια Λεόντειο Πατησίων

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Ολγα Ντότη- Οικονόμου» ως μέλος
με αναπληρώτριά του την
Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή».


Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου») ως μέλος
με αναπληρωτή του τον
Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη»).

5. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια») ως μέλος
με αναπληρώτριά του την
Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη-Οικονόμου»).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μάζη Πηνελόπη, υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων
με αναπληρώτριά της
την Κεντάρχου Ροδή-Θεοδώρα, υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.


Μαρούσι, 06 – 05 – 2021
Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 45 / 50318 / E3
ΑΔΑ: Ψ3 ΟΥ  46 ΜΤΛΗ – ΞΚΒ

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος
  • με αναπληρωτή του τον Μαρκάτο Δημήτριο, Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Κεφαλονιάς, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80
 2. Παχή Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος
  • με αναπληρώτριά της την Τζίβα Βασιλική, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.
 3. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, ως μέλος
  • με αναπληρωτή του τον Πολίτη Ανδρέα, Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.
 4. Καρβούνης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83, ως μέλος
  • με αναπληρωτρή του τον Δρογγίτη Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78
 5. Τρόντζα Διονυσία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως μέλος
  • με αναπληρώτρια της την Βουσολίνου Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (…) και για τα θέματα ιδιωτικών σχολείων (…) παραμένουν τα ίδια μέλη με την απόφαση Φ.350 / 34 / 34688 / Ε3 της 29-3-2021


Μαρούσι, 29 – 3 – 2021
Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 34 / 34688 / E3
ΑΔΑ: ΩΓΝ 746 ΜΤΛΗ – ΓΗΟ

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος
  • με αναπληρωτή του τον Μαρκάτο Δημήτριο, Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Κεφαλονιάς, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80
 2. Παχή Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος
  • με αναπληρώτριά της την Τζίβα Βασιλική, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.
 3. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, ως μέλος
  • με αναπληρωτή του τον Πολίτη Ανδρέα, Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.
 4. Κουρή Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος
  • με αναπληρώτριά της την Αλαμάνου – Κεφαλληνού Σταματούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης
 5. Μπατάς Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος (διορθώθηκε το όνομα με ανακοινοποίηση στο ορθό στις 7-4-2021, αντί της Χίσσα Βασιλικής, ΠΕ02, που είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 29-3-2021)
  • με αναπληρώτρια της την Βουσολίνου Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος
με αναπληρωτή του τον Χριστόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Ολγα Ντότη Οικονόμου» ως μέλος
με αναπληρώτριά του την Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου») ως μέλος
με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας).

5. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια») ως μέλος
με αναπληρώτρια του την Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη-Οικονόμου»)

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μάζη Πηνελόπη, υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αναπληρώτριά της την
Κεντάρχου Ροδή-Θεοδώρα, υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.


Μαρούσι, 10 -9- 2020

Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 16 / 118935 / E3

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος
  • με αναπληρωτή του τον Πολίτη Ανδρέα, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.
 2. Παχή Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος
  • με αναπληρώτριά της την Τζίβα-Κωστάλα Βασιλική, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.
 3. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, ως μέλος
  • με αναπληρωτή του τον Μαρκάτο Δημήτριο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλονιάς, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80.
 4. Μπορμπότης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ως μέλος
  • με αναπληρωτή του τον Μαντζουράτο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
 5. Μήτσουρας Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος
  • με αναπληρωτή του τον Καραΐσκο Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 83 / 69769 του 7-5-2019


Μαρούσι, 07 / 05 / 2019

Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 83 / 69769 / E3

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος
  • με αναπληρωτή του τον Μαρκάτο Δημήτριο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ09.
 2. Παχή Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος
  • με αναπληρώτριά της την Τζίβα-Κωστάλα Βασιλική, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 του 1 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.
 3. Γκαμπρέλας Μιλτιάδης, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, ως μέλος
  • με αναπληρωτή του τον Αθηναίο Θεόδωρο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.
 4. Μπορμπότης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ως μέλος
  • με αναπληρωτή του τον Μαντζουράτο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
 5. Μήτσουρας Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος
  • με αναπληρωτή του τον Καραΐσκο Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος
με αναπληρωτή του τον Χριστόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Ολγα Ντότη Οικονόμου» ως μέλος
με αναπληρώτριά του την Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Μπολονέζος Κωνσταντίνος («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα) ως μέλος
με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας).
5. Σιούλας Γεώργιος ( «Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ» , Προσφυγικά Ανατολής, Ιωάννινα) ως μέλος
με αναπληρωτή του τον Καψάλη Χρήστο («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μάζη Πηνελόπη, υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αναπληρώτριά της την
Κεντάρχου Ροδή-Θεοδώρα, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Skip to content