ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Σχολείο στα Ιόνια Νησιά: 1864-2021

Εκατόν πενήντα επτά χρόνια ελληνική εκπαίδευση

ΚΕΡΚΥΡΑ 2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα της ιστορίας των Επτανήσων, την προσφορά της στην παιδεία του γένους και του ελληνικού κράτους, καθώς και
την έλλειψη επίσημης καταγραφής και προβολής της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας σε ενιαίο εγχειρίδιο, προβαίνει, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς καθηγητές και άλλους ειδικούς συγγραφείς, στην εκπόνηση και στην έκδοση ενός συλλογικού τόμου αφιερωμένου στην Ιστορία της Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά. Ο συλλογικός αυτός τόμος, επιστημονικά τεκμηριωμένος και επαρκώς εικονογραφημένος, αναδεικνύει βασικές πτυχές και θεματικές της μακρόχρονης παρουσίας της εκπαίδευσης στον τόπο μας. Το χρονικό πλαίσιο αυτής της διαδρομής ξεκινάει από την περίοδο της Βενετοκρατίας, από την εποχή δηλαδή που εντοπίζεται η ίδρυση του πρώτου Δημόσιου Σχολείου στα Ιόνια Νησιά (1541) και διαπερνώντας τα χρόνια έως και μετά την Ένωση με την Ελλάδα (1864), φτάνει στην εποχή μας που φέτος συμπληρώνονται εκατόν πενήντα επτά χρόνια συμμετοχής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Πρόθεση της έκδοσης αυτής είναι να αποτελέσει ένα πανόραμα της ιστορίας της επτανησιακής εκπαίδευσης και να γίνει η αφορμή να χτιστούν νέες γέφυρες για το μέλλον της παιδείας. Οι θεματικές που αναδεικνύονται από τον/την κάθε συγγραφέα, στα έγκριτα κείμενα που ακολουθούν, δίνουν με καλαίσθητο τρόπο μια πληρέστερη ιστορική εικόνα της εξέλιξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων. Η συλλογική αυτή προσπάθεια επιθυμεί να κοινωνήσει στους αναγνώστες την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης των Επτανήσων, ώστε αναδεικνύοντας το παρελθόν, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε καλύτερα το μέλλον της Παιδείας
και της κοινωνίας μας συνολικά.


Η ιστορία ενός λαού, ενός τόπου συνήθως καθορίζεται από ξεχωριστούς ανθρώπους σε ξεχωριστές συνθήκες. Καθορίζεται από εκείνους που βάζουν το εμείς πάνω από το εγώ τους, που βάζουν τα ιδανικά τους πάνω από τη ζωή τους και τις ανάγκες τους. Εξαιρετικά είναι τα αγαθά της Επτανησιακής Εκπαιδευτικής Ιστορίας με πολυτιμότερο την προσφορά στην παιδεία. Η μνήμη είναι αυτή που φυλάσσει τα πάντα και εγγυάται για όλα. Όσο κανείς εμβαθύνει στην έρευνα και στη μελέτη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας εκείνης της εποχής τόσο νιώθει ιδιαίτερα περήφανος που με επιμέλεια κατορθώθηκε να διασωθεί η ιστορική αξία της Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά. Ίσως είναι το πιο ουσιώδεις περιεχόμενο και το σπουδαιότερο αξίωμα που προτείνει και επιβάλλει η Διδακτική της Ιστορίας «να είμαστε σπάταλοι στο ιδιαίτατο, στο σημαντικότερο από τα αγαθά μας: την αλήθεια». Αποτελεί αναγκαιότητα η σχολική ιστορία σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια διαίρεση της επίσημης παιδείας, να είναι το αντικείμενο φροντίδας και ενδιαφέροντος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των βαθμίδων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν όλες τις φάσεις της ιστορίας της Εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων, από τη γέννηση και την εμφάνισή της ως τη σημερινή πλήρη διαμόρφωση και εξέλιξή της. Παρά το πλήθος αποσπασματικών δημοσιεύσεων αξιόλογων μελετών και διατριβών που έχουν ως θέμα επιμέρους πτυχές της εκπαιδευτικής μας ιστορίας, ο συλλογικός τόμος αποτελεί το μοναδικό πόνημα με τη συγκεκριμένη ιστορική αναφορά για την εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά. Ένα σημαντικό
μέρος αυτών των μελετών, μπορεί να βρει ο αναγνώστης στους βιβλιογραφικούς καταλόγους του κάθε άρθρου.

Skip to content