Κατηγορία

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κατηγορία

Κέρκυρα, 02-11-2022 Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων Οδηγών και Συνοδών σχολικού λεωφορείου (ΣΟΧ 1/2022), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, καλούνται να παρουσιαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, την Πέμπτη 03-11-2022, προκειμένου να παραλάβουν Παραπεμπτικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο, καθώς και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι με τα παρακάτω στοιχεία: ΟΔΗΓΟΣΑρ. πρωτ. αίτησηςΑ.Δ.Τ. …

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και…

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές. Περισσότερες πληροφορίες στον…

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο: Υποβολή-δικαιολογητικών-υποψηφίων-με-αναπηρία-και-ειδικές-εκπαιδευτικές-ανάγκες-ή-ειδικές-μαθησιακDownload

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-ψυχολόγων και ΠΕ30-κοινωνικών λειτουργών που προσλήφθηκαν από το Δεκέμβριο 2020 και μετά να παρακολουθήσουν την Πέμπτη…

Μαρούσι, 25 -11 – 2020 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.152/161649 /Α5 Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-22,…

Σε συνέχεια της ανάρτησής μας : https://www.pdeionion.gr/index.php/2020/10/16/4185/ η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων εξέδωσε το παρακάτω ΔΕΛΤΙΟ…

Skip to content