Γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στις Προκηρύξεις
1ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ),
2ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και 27/3.5.2022/τ. ΑΣΕΠ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ στον παρακάτω σύνδεσμο:

asep.gr/ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΕΑ/2022, 2ΕΑ/2022

Skip to content