Κατηγορία

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019-2020

Κατηγορία

Μαρούσι, 9 – 9 – 2020Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 118234 /A5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΜΗΜΑ Α’ Α. ΠρόγραμμαΟι Εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα διεξαχθούν από 14-9-2020 έως 23-9-2020 σε πρόγραμμα που έχει καθορισθεί με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253.2/98470/Α5/23-7-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΥΗΦ46ΜΤΛΗ-ΤΒΛ) ως ακολούθως: ΕΞΕ-118234-2020-Οργάνωση-και-Διεξαγωγή-των-Επαναληπτικών-Εξετάσεων-Ειδικών-Μαθημάτων-για-τους-υποψηφίους-ΓΕΛ-και-ΕΠΑΛ-2020Download Β. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (λεπτομέρειες…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 30 – 04 – 2020 Φ.153 / 50373 /Α5 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις…

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2020 ΑΔΑ 6ΟΑΖ46ΜΤΛΗ-Ψ70 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2020 ΑΔΑ ΩΙΗ346ΜΤΛΗ-ΗΥΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ_2020_ΑΔΑ Ω1Τ24653ΠΩ-7Μ1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ…

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2020 ΑΔΑ 6ΟΑΖ46ΜΤΛΗ-Ψ70 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2020 ΑΔΑ ΩΙΗ346ΜΤΛΗ-ΗΥΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ_2020_ΑΔΑ Ω1Τ24653ΠΩ-7Μ1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ…

Μαρούσι, 12 – 05 – 2020 Φ251/ 54285 /Α5 ΕΠΕΙΓΟΝ Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. Φ.337/41/197539/Σ.2797/12/8-5-2020 εγκύκλιος ΓΕΕΘΑ (ΑΔΑ:…

Δελτίο Τύπου   ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.   Από το Υπουργείο…

Δελτίο Τύπου Ενημέρωση για τροποποίηση της παραγράφου 3α του ΚΕΦ.VI «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)» της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή στις…

ΑΔΑ: ΩΤ0Μ4653ΠΣ-71Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ…

ΑΔΑ: Ω7ΕΕ4653ΠΣ-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ——- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Skip to content