Μαρούσι, 9 – 9 – 2020
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 118234 /A5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Α. Πρόγραμμα
Οι Εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα διεξαχθούν από 14-9-2020 έως 23-9-2020 σε πρόγραμμα που έχει καθορισθεί με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253.2/98470/Α5/23-7-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΥΗΦ46ΜΤΛΗ-ΤΒΛ) ως ακολούθως:

Β. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο)

Γ. Εξεταστικά Κέντρα των Μουσικών Μαθημάτων «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» (λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο)

Δ. Για τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων

Ε. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων των Ειδικών Μαθημάτων

Για την οργάνωση των εξετάσεων των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος

Skip to content