Κατηγορία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατηγορία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει μία (1) θέση εποχικού προσωπικού (κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Οδηγών σχολικού…

Skip to content