Κατηγορία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατηγορία

Μαρούσι 1-07-2020 Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ Λαμβάνοντας υπόψη:Α) τις διατάξεις: … Προκήρυξη Η Επιστημονική Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί τουςεκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοιέχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν νατοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.: α) της οικείας βαθμίδας αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή ββ) σε Π.Δ.Ε. τηςεπιλογής τους, εφόσον δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας στην Π.Δ.Ε.…

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών/τριών Εκπ/κού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων στη 2η συνεδρίασή του την Τρίτη 19 Μάϊου 2020,…

Checklist για γονείς Checklist για δασκάλους Checklist για εφήβους COVID 19 πληροφορίες για τα σχολεία 2 OΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY ΓΙΑ SARS-CoV-2…

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Από σήμερα Δευτέρα 16-12-2019 έως και την Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 14:00’ μπορείτε να στείλετε τις δηλώσεις σας στο email:…

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Κεφαλληνίας, οι οποίοι διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να…