Κατηγορία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατηγορία

στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3019 και ημερομηνίαδημοσίευσης 16-06-2021 (ΦΕΚ 3019/τ.Β΄/16-06-2022) δημοσιεύτηκε η με αριθ. Φ11/74076/Δ4/16-06-2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.). Η Κ.Υ.Α. έχει αναρτηθεί και στο Πρόγραμμα Διαύγεια με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) 6ΜΒ746ΜΤΛΗ-ΙΗ4. Με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ιδρύονται από το σχολικό έτος 2022-2023 δεκαεννέα (19) Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑΛ.) 2022_06_21_ΕΞΕ_76554_ΚΥΑ_Ιδρυση_Π_ΕΠΑΛ_ΦΕΚ_3019Β_16.06.2021_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗDownload 2022_06_16_ΕΞΕ_74076_ΚΥΑ_Ιδρυση_19_Π_ΕΠΑΛ_ΦΕΚ_3019Β_17.06.2022Download

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. 2289/Ε1/11-1-2022 (ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-1-2022, ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ) υπουργικής απόφασης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και…

Μαρούσι, 28 – 12 – 2021 Φ.353.1/21/170016/Ε3 Τηλ: 210-3442333, 210-3442268,210-3442952 Η γενικη διευθυντρια εκπαιδευτικου προσωπικου πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης Έχοντας…

Μαρούσι, 28 – 12 – 2021 Φ.353.1/22/170031/Ε3 Τηλ: 210-3442333, 210-3442268,210-3442952 Η γενικη διευθυντρια εκπαιδευτικου προσωπικου πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιασ εκπαιδευσησ Έχοντας…

Μαρούσι, 06.10.2021Αρ. Πρωτ.: 125910/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ &…

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές. Περισσότερες πληροφορίες στον…

H Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων εξέδωσε ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις με θητείες σχετικά με τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες…

Κέρκυρα : 10-07-2020 Αρ. Πρωτ.: 2952 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής, για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των…

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών/τριών Εκπ/κού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων στη 2η συνεδρίασή του την Τρίτη 19 Μάϊου 2020,…

Skip to content