Κατηγορία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατηγορία

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝλαμβάνοντας υπόψη: … Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ ΕΚυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών:των έξι (6) υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και ΓενικώνΕκκλησιαστικών Λυκείων και β) των δύο (2) Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της ΔευτεροβάθμιαςΕκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με φθίνουσα αξιολογική σειρά μορίων, ως εμφαίνεται στονεπισυναπτόμενο πίνακα.Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2027 ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΥΡΩΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟΥ-ΠΙΝΑΚΑ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2023Download Τελικός-Αξιολογικός-ΠίνακαςDownload

Ανακοινώθηκε η κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από την ΔΕΠΠΣ 90ΩΑ46ΜΤΛΗ-3ΕΘ_-απόφαση-κύρωσηςDownload Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι στους…

Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ιονίων Νήσων. Μπορείτε να…

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν.4823/2021…

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων:Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν.4823/2021…

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. 2289/Ε1/11-1-2022 (ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-1-2022, ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ) υπουργικής απόφασης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και…

Μαρούσι, 28 – 12 – 2021 Φ.353.1/21/170016/Ε3 Τηλ: 210-3442333, 210-3442268,210-3442952 Η γενικη διευθυντρια εκπαιδευτικου προσωπικου πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης Έχοντας…

Μαρούσι, 28 – 12 – 2021 Φ.353.1/22/170031/Ε3 Τηλ: 210-3442333, 210-3442268,210-3442952 Η γενικη διευθυντρια εκπαιδευτικου προσωπικου πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιασ εκπαιδευσησ Έχοντας…

Μαρούσι, 06.10.2021Αρ. Πρωτ.: 125910/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ &…

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές. Περισσότερες πληροφορίες στον…

H Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων εξέδωσε ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις με θητείες σχετικά με τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες…

Skip to content