Ανακοινώθηκε η κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από την ΔΕΠΠΣ

Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Δ/ντών-ντριών ΠΕΙ.Σ. Ιονίων Νήσων, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων έως και την Τρίτη 11-4-2023. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων.

Skip to content