Κατηγορία

VIDEO ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία

Εισηγήσεις 1ης ημέρας του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου: «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες» που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιερής Μητρόπολης Κέρκυρας Παξών & Διαπόντιων Νήσων στις 4 Οκτωβρίου 2019. 1η) Ελένη Σιάνου – Κύργιου, Εκπαίδευση και μετανάστευση στην Ελλάδα: θεσμικό πλαίσιο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και σχολική πραγματικότητα 2η) Κωνσταντίνα Αρμενιάκου, Αφύπνιση στη διαφορετικότητα των γλωσσών και πολιτισμών στο ελληνικό νηπιαγωγείο 3η) Δήμητρα Κωτσοπούλου -…

Αποσπάσματα από την τελετή έναρξης του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου: «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και…

Αποσπάσματα από την τελετή έναρξης του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου: «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και…

Αποσπάσματα από την τελετή έναρξης του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου: «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και…

Αποσπάσματα από την τελετή έναρξης του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου: «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και…

Αποσπάσματα από την τελετή έναρξης του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου: «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και…

Αποσπάσματα από την τελετή έναρξης του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου: «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και…

Skip to content