Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες

Χρονοδιάγραμμα

Υποβολή περιλήψεων και σύντομου C.V. μέχρι Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
Ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων μέχρι Κυριακή 28 Ιουλίου 2019
Έναρξη ηλεκτρονικών εγγραφών από Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019
Ανακοίνωση προγράμματος μέχρι Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019
Υποβολή πλήρους κειμένου μέχρι Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019
Skip to content