Κατηγορία

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Κατηγορία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δράσεων, θεσμοθετεί και διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εβδομάδα Καποδίστρια» για τη ζωή και το έργο του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στις σχολικές μονάδες των Ιονίων Νήσων, το οποίο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 6-10 Φεβρουαρίου 2023. Το προτεινόμενο πρόγραμμα με αναφορά την ημερομηνία γεννήσεως του Κυβερνήτη (11 Φεβρουαρίου 1776), απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βασικό στόχο τη γνωριμία…

Skip to content