Η εσωτερική οργάνωση της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων είναι:

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
Αγγελόπουλος Πέτρος
2661082194 (γραμματεία Περιφερειακού: εσωτ 110)
mail@ionion.pde.sch.gr

Προϊστάμενος Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Αυλωνίτης Σπύρος
2661082195 (εσωτ: 114)

Προϊσταμένη Τμήματος Α’ (Διοικητικών Υποθέσεων)
Καλαβρέζου Πολυξένη
2661082195 (εσωτ: 148)

Προϊστάμενος Τμήματος Β’ (Οικονομικών Υποθέσεων)
Γκόγκας Γεώργιος
2661082195 (εσωτ: 119)

Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ (Προσωπικού)
Πετράκη Άννα
2661082195 (εσωτ: 121)

Προϊστάμενος Τμήματος Δ’ (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών)
Βασιλειάδης Όθωνας
2661082195 (εσωτ: 128)

Το συνολικό οργανόγραμμα της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων φαίνεται παρακάτω: