Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δράσεων, θεσμοθετεί και διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εβδομάδα Καποδίστρια» για τη ζωή και το έργο του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στις σχολικές μονάδες των Ιονίων Νήσων, το οποίο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 6-10 Φεβρουαρίου 2023.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα με αναφορά την ημερομηνία γεννήσεως του Κυβερνήτη (11 Φεβρουαρίου 1776), απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βασικό στόχο τη γνωριμία των μαθητών/τριών (μέσα από βιωματικές δράσεις και με την ενεργητική τους συμμετοχή) με την εμβληματική προσωπικότητα, τα χαρακτηριστικά και το όραμα του 1ου Κυβερνήτη, καθώς και το πολύπλευρο και καθοριστικό για την Ελλάδα και Ευρώπη έργο του.

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη σημαντικών πτυχών της πορείας του Κυβερνήτη, είτε με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών σε τοπόσημα που αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για τη ζωή του, είτε με ψηφιακή περιήγηση, δίνοντας στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα χρήσης μέσων νέας τεχνολογίας αλλά και παραγωγής από μέρους τους δημιουργικού υλικού προς ανάδειξη της προσωπικότητας του Ι. Καποδίστρια.

Στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που θα οδηγεί σε ψηφιακό αποθετήριο, στον οποίο θα αναρτηθεί το υλικό που θα παράγουν οι σχολικές μονάδες σχετικά με το πρόγραμμα.

Μετά τη λήξη του προγράμματος, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023, θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση ανά περιφερειακή ενότητα, προκειμένου να παρουσιαστεί το παραχθέν υλικό των μαθητών/τριων με συμμετοχή φορέων.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με τη συνεργασία των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, του 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων και με τη συνδρομή Ιδρυμάτων και Φορέων προσβλέπει στην ευρεία συμμετοχή των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας και στην καθιέρωση της συγκεκριμένης δράσης με την ονομασία «Εβδομάδα Καποδίστρια» ως θεσμού πλέον της Εκπαίδευσης.

Skip to content