Κατηγορία

ΑΠΥΣΠΕ προσκλήσεις

Κατηγορία

Κέρκυρα : 28 -02-2020 Αρ. Πρωτ.: (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 3 Σας προσκαλούμε στην 3η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων τnν  Τετάρτη  04-03-2020 και ώρα  9:30 π.μ.,  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.      Υπογραφή πρακτικών 2ης /2020 συνεδρίασης ΑΠΥΣΠΕ. 2.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου,  παρακαλούμε να το δηλώσουν εγγράφως, έτσι ώστε…

Skip to content