Κέρκυρα : 09 -05-2019

Αρ. Πρωτ.: (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 4

Σας προσκαλούμε στην 4η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων τnν  Δευτέρα  13-05-2019 και ώρα  11:30 π.μ.,  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Υπογραφή πρακτικών 3ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΠΕ.

2.      Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για απόσπαση στην Περιφ/κή Δ/νση και τις ΔΠΕ Ιονίων Νήσων.

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Skip to content