Κέρκυρα : 22 -01-2019

Αρ. Πρωτ.: (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 1

Σας προσκαλούμε στην 1η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων τnν  Πέμπτη  24-01-2019 και ώρα  10:00 π.μ.,  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Υπογραφή πρακτικών 6ης /2018 συνεδρίασης ΑΠΥΣΠΕ.

2.      Εξέταση  αίτησης εκπαιδευτικού για άδεια άνευ αποδοχών.

3.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Skip to content