Κέρκυρα : 28 -02-2020

Αρ. Πρωτ.: (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 3

Σας προσκαλούμε στην 3η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων τnν  Τετάρτη  04-03-2020 και ώρα  9:30 π.μ.,  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Υπογραφή πρακτικών 2ης /2020 συνεδρίασης ΑΠΥΣΠΕ.

2.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου,  παρακαλούμε να το δηλώσουν εγγράφως, έτσι ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως   τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Skip to content