Κέρκυρα : 23 -01-2020

Αρ. Πρωτ.: (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 2

Σας προσκαλούμε στην 2η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων τnν  Δευτέρα  27-01-2020 και ώρα  11:00 π.μ.,  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Υπογραφή πρακτικών 1ης /2020 συνεδρίασης ΑΠΥΣΠΕ.

2.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών.

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου,  παρακαλούμε να το δηλώσουν εγγράφως, έτσι ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως   τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Skip to content