Κέρκυρα : 07 -05-2019

Αρ. Πρωτ.: (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 3

Σας προσκαλούμε στην 3η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων τnν  Πέμπτη  09-05-2019 και ώρα  09:00 π.μ.,  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Υπογραφή πρακτικών 2ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΠΕ.

2.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών

3.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για απόδοση δεύτερης ειδικότητας.

4.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

 

 

Skip to content