Στελέχωση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. -ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαρούσι, 1 – 9 – 2023

Αρ. Πρωτ. : Φ.350/71/95708/E3

ΑΔΑ: 96Ε046ΝΚΠΔ-Ε31

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε
Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
Μπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

2. Χουλιάρα Ξανθή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων Ζακύνθου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την
Μπρισένιου Σοφία, Σύμβουλο Εκπαίδευσης στη 2η θέση Δασκάλων Κέρκυρας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

3. Αλεξανδράτος Γεώργιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον
Κατσίμπελη Αθανάσιο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

4. Γαστεράτος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την
Πεζάρου Πηνελόπη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60.

4. Ποζίδης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον
Σταθάτο Θεόδωρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και
β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Γιώτη Τζωρτζίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Λεόντειος Πατησίων»

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Ολγα Ντότη- Οικονόμου» ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου», Ναύπακτος)
ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Βαθειά-Κυραϊλίδη», Καρέας).

5. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Ιωάννινα) ως μέλος με αναπληρώτριά του
την Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη-Οικονόμου», Ιωάννινα).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Κεντάρχου Ροδή-Θεοδώρα, υπάλληλο κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, με αναπληρώτριά της
την Μάζη Πηνελόπη, υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.


Μαρούσι, 1 – 2 – 2023

Αρ. Πρωτ. : Φ.350/19/11661/E3

ΑΔΑ: 64ΕΝ46ΜΤΛΗ-1Θ3

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως
  Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
  Μπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.
 2. Μπρισένιου Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου
  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον
  Μπεσίρη Δημήτριο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου
  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων.
 3. Αλεξανδράτος Γεώργιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, ως τακτικό
  μέλος με αναπληρωτή του τον
  Κατσίμπελη Αθανάσιο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου.
 4. Γαστεράτος Δημήτριος, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως
  τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την
  Γεωργοτά Σωτηρία.
 5. Ποζίδης Παναγιώτης, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό
  αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον
  Σταθάτο Θεόδωρο.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι
εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 1. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα
  «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  Γιώτη Τζωρτζίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια
  Λεόντειος Πατησίων»
 2. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Ολγα
  Ντότη-Οικονόμου» ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο
  Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 1. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου», Ναύπακτος) ως μέλος με
  αναπληρωτή του τον
  Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Βαθειά-
  Κυραϊλίδη», Καρέας).
 2. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Ιωάννινα) ως μέλος με
  αναπληρώτριά του την
  Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη-Οικονόμου», Ιωάννινα).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Κεντάρχου Ροδή-Θεοδώρα, υπάλληλο
κλ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, με αναπληρώτριά της την Μάζη Πηνελόπη, υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.


Κέρκυρα : 25-11-2022

Αρ. Πρωτ.: Φ30.1/5972

ΑΔΑ: ΨΖ2Η46ΜΤΛΗ- 8Ω5

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Ορίζουμε τη σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας, ως εξής:

2. Διορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων, που προέκυψαν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022, των οποίων η θητεία αρχίζει από την 1.1.2023 και λήγει στις 31.12.2024 ως εξής:

2.1 Τον κ. Γαστεράτο Δημήτριο του Σπυρίδωνος ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κα Γεωργοτά Σωτηρία του Γεωργίου.
2.2 Την κα Κατσαΐτου Αλεξάνδρα του Σπυρίδωνος ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ποζίδη Παναγιώτη του Μενελάου.


Μαρούσι, Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. : Φ.350 / 85 / 116846 / E3

ΑΔΑ:964 546 ΜΤΛΗ – 8ΡΗ

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με
  αναπληρωτή του τον
  Μπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 2. Μπρισένιου Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος
  με αναπληρωτή της τον
  Μπεσίρη Δημήτριο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 3. Κατσίμπελης Αθανάσιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος
  με αναπληρωτή του τον
  Αλεξανδράτο Γεώργιο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 4. Τσάτσου Αθηνά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, ως μέλος
  με αναπληρώτριά της την
  Πουλιάση Αθηνά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 5. Καρακίτσος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος
  με αναπληρώτριά του την
  Πανταζή Ευσταθία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος
με αναπληρώτριά του την
Τζωρτζίνα Γιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Λεόντειος Πατησίων».
5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Όλγα Ντότη Οικονόμου» ως μέλος
με αναπληρώτριά του την
Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

 1. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου») ως μέλος
  με αναπληρωτή του τον
  Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη»).
 2. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια») ως μέλος
  με αναπληρώτριά του την
  Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη – Οικονόμου»).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Κεντάρχου Ροδή – Θεοδώρα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων
με αναπληρώτριά της
την κ. Μάζη Πηνελόπη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.


Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.


Μαρούσι, 1 – 3 – 2022

Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 23 / 22941 / E3

ΑΔΑ: ΨΑΡΩ 46 ΜΤΛΗ – ΛΩΜ

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
  • Μπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 2. Μπρισένιου Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την
  • Κουρή Φωτεινή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 3. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κερκύρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του τον
  • Αγγελούση Ευάγγελο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 4. Τάτσου Αθηνά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, ως μέλος με αναπληρώτρια της την
  • Πουλιάση Αθηνά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 5. Καρακίτσος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  • Πανταζή Ευσταθία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. :

4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την

 • Τζωρτζίνα Γιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Λεόντειος Πατησίων».

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Όλγα Ντότη Οικονόμου» ως μέλος, με αναπληρώτριά του την

 • Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων

αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων. :

4. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου») ως μέλος με αναπληρωτή του τον

 • Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας).

5. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια») ως μέλος με αναπληρώτριά του την

 • Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη – Οικονόμου»)..

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την

Κεντάρχου Ροδή – Θεοδώρα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αναπληρώτριά της την

 • Μάζη Πηνελόπη, διοικητική υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.


Μαρούσι, 20 – 5 – 2021

Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 60 / 56036 / E3

ΑΔΑ: ΩΤΝΕ 46 ΜΤΛΗ – ΒΑΣ

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
  • Μπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 2. Μπρισένιου Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την
  • Κουρή Φωτεινή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 3. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κερκύρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  • Αγγελούση Ευάγγελο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 4. Τάτσου Αθηνά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, ως μέλος με αναπληρώτρια της την
  • Πουλιάση Αθηνά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 5. Καρακίτσος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  • Πανταζή Ευσταθία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. :

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος, με αναπληρωτή του τον

 • Χριστόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Όλγα Ντότη Οικονόμου» ως μέλος, με αναπληρώτριά του την

 • Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων

αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων. :

4. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου») ως μέλος με αναπληρωτή του τον

 • Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας).

5. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια») ως μέλος με αναπληρώτριά του την

 • Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη – Οικονόμου»)..

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την

Κεντάρχου Ροδή – Θεοδώρα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αναπληρώτριά της την

 • Μάζη Πηνελόπη, διοικητική υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.


Μαρούσι, 24 -3- 2021

Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 31 / 33617 / E3

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
  • Μπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 2. Μπρισένιου Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την
  • Κουρή Φωτεινή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 3. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κερκύρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  • Αγγελούση Ευάγγελο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 4. Μαγουλάς Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
  • Γαστεράτο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
 5. Τασούλας Λάμπρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
  • Σταθάτο Θεόδωρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. :

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος, με αναπληρωτή του τον

 • Χριστόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Όλγα Ντότη Οικονόμου» ως μέλος, με αναπληρώτριά του την

 • Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων

αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων. :

4. Κοτρώνης Γεώργιος («Εκπαιδευτήρια Πάνου») ως μέλος με αναπληρωτή του τον

 • Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας).

5. Πουλόπουλος Ιωάννης («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια») ως μέλος με αναπληρώτριά του την

 • Οικονόμου Σίλια («Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότη – Οικονόμου»)..

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την

Κεντάρχου Ροδή – Θεοδώρα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αναπληρώτριά της την

 • Μάζη Πηνελόπη, διοικητική υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.


Μαρούσι, 11 -9- 2020

Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 27 / 119614 / E3

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
  • Κοκκόση Γεράσιμο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 2. Βλάχου Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον
  • Μπεσίρη Δημήτριο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
 3. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  • Αγγελούση Ευάγγελο, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 4. Γαστεράτος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
  • Κλάδη Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
 5. Ποζίδης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  • Κατσαΐτου Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 70/69734 (7-5-2019)


Μαρούσι, 7 -5- 2019

Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 70 / 69734 / E3

Έχοντας υπόψη :

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
  • Σάντα Φώτιο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 2. Βλάχου Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον
  • Μπεσίρη Δημήτριο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
 3. Τζίμας Κωνσταντίνος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  • Τοτόλου Αγγελική, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
 4. Γαστεράτος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
  • Κλάδη Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
 5. Ποζίδης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
  • Κατσαΐτου Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. :

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος, με αναπληρωτή του τον

 • Χριστόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

5. Σωτηρίου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Όλγα Ντότη Οικονόμου» ως μέλος, με αναπληρώτριά του την

 • Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο Σχολή».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων

αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων. :

4. Μπολονέζος Κωνσταντίνος («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα) ως μέλος με αναπληρωτή του τον

 • Κυραϊλίδη Χαράλαμπο («Εκπαιδευτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Βαθειά-Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας).

5. Σιούλας Γεώργιος ( «Εκπαιδευτήρια ΓΕΝΕΣΙΣ» , Προσφυγικά Ανατολής, Ιωάννινα) ως μέλος με αναπληρωτή του τον

 • Καψάλη Χρήστο («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την

Κεντάρχου Ροδή – Θεοδώρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08 αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με αναπληρώτριά της την

 • Μάζη Πηνελόπη, διοικητική υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Skip to content