1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Ίδρυση 1° ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων

Σύμφωνα με το νόμο 4547/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102/τεύχος α΄/12-6-2018 ιδρύεται το 1° ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων.

Συγκεκριμένα:

άρθρο 4, παράγραφος 1

Στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:
άρθρο 4, παράγραφος 1, περίπτωση η)
Ιονίων Νήσων, ως εξής:
  • αα) 1ο με έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και Λευκάδας.

 

Skip to content