ΧΑΡΤΗΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει στο κοινό πλήρη στοιχεία για τις Σχολικές Μονάδες και τις υπόλοιπες Δομές της χώρας.

Τα αναλύτικά στοιχεία βρίσκονται στη σελίδα:

Κεντρικό Μητρώο Μονάδων του ΠΣΔ

Ο χάρτης των Σχολικών Μονάδων βρίσκεται στη σελίδα:

Χάρτης Μονάδων ΠΣΔ

Skip to content