Ε.Δ.Ε.Α. -Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Κέρκυρα : 26-05-2023
Αρ. Πρωτ. : Φ20.8/ 2502
ΑΔΑ : ΨΠ0Τ46ΜΤΛΗ-9ΡΞ

Συγκρότηση Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

   Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008), όπως τροποποιήθηκε από το άρ. 50 του Ν.5029/2023 (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/10-03-2023).
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/E3/28-03-2019   Υ.Α., με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.
 3. Τις διατάξεις του αρ. 54 του Ν. 4823/2021.
 4. Τις διατάξεις του αρ 375 του Ν. 4957/2022 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 5. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.351.1/5/37208/Ε3/01-04-2022 (Φ.Ε.Κ. 1634/τ. Β/5-04-2022).
 6. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.351.1/33/11596/Ε3/01-02-2023 Υ.Α. με θέμα: «Tοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων  Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)».
 7. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.351.1/69/20931/Ε3/23-02-2023 Υ.Α. με θέμα: «Tοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων  Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»
 8. Την υπ’ αρ. πρωτ Φ.351.1/184/40985/Ε3/06-04-2023 Υ.Α. με θέμα: «Tοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων  Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»
 9. Την ανάγκη λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής στην Υπηρεσία μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τη συγκρότηση της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως εξής

Πρόεδρος:

Αα) Για μαθητές -τριες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας:

Mαγγίνας Ιωάννης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας, με αναπληρωτή τον Ρισβά Αθανάσιο, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

Αβ) Για μαθητές -τριες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλονιάς:

             Ασημακοπούλου Σοφία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, με αναπληρωτή τον Mαγγίνα Ιωάννη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε Κέρκυρας.

Αγ) Για μαθητές -τριες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου:

             Αναστόπουλος Αναστάσιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας, με αναπληρωτή τον Mαγγίνα Ιωάννη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε Κέρκυρας.

Αδ) Για μαθητές -τριες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας:

            Ρισβάς Αθανάσιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρωτή τον Mαγγίνα Ιωάννη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε Κέρκυρας.

  Μέλη:

 1. Πανταζή Ευσταθία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ70, με αναπληρώτρια τη Γεωργοτά Σωτηρία, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ60.
 2. Κορωνάκης Αριστόβουλος, εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70 (Ε.Α.Ε.), Δ/ντής 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, με αναπληρωτή τον Καρατσάλο Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Κέρκυρας.
 3. Σαγιαδινού Μαρία, Ε.Ε.Π.,κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων), με αναπληρώτρια την Αγάθου Μαρία Ε.Ε.Π, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων).
 4. Γκλίνος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε Αρκαδίας, με αναπληρώτρια την Τσιριγγάκη Αναστασία, Ε.Ε.Π, κλάδου ΠΕ30 ( Κοινωνικών Λειτουργών).

Β) Τη συγκρότηση της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως εξής: 

Πρόεδρος:

Βα) Για μαθητές -τριες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Ε. Κέρκυρας:

             Mαγγίνας Ιωάννης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας, με αναπληρωτή τον Ρισβά Αθανάσιο, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

Ββ) Για μαθητές -τριες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Ε. Κεφαλληνίας:

             Ασημακοπούλου Σοφία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, με αναπληρωτή τον Mαγγίνα Ιωάννη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας.

Βγ) Για μαθητές -τριες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Ε. Ζακύνθου:

             Αναστόπουλος Αναστάσιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηλείας, με αναπληρωτή τον Mαγγίνα Ιωάννη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε Κέρκυρας.

Βδ) Για μαθητές -τριες σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Ε. Λευκάδας:

            Ρισβάς Αθανάσιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρωτή τον Mαγγίνα Ιωάννη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ ) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε Κέρκυρας.

  Μέλη:

1.         Τζίβα Βασιλική, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ11, με αναπληρώτρια την  Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ.06.

2.     Αμοιρίδης Γεώργιος, Δ/ντής του ΕΝΕΕΓΥΛ Κέρκυρας, με αναπληρωτή τον Λαβράνο Χαρίλαο, εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ79.01, Δ/ντή ΕΕΕΕΚ Κέρκυρας.

3.     Σαγιαδινού Μαρία, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων), με αναπληρώτρια την Αγάθου Μαρία Ε.Ε.Π, κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων).

4.         Γκλίνος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κλ. ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) με έδρα τη Διεύθυνση Π.Ε Αρκαδίας, με αναπληρώτρια την Τσιριγγάκη Αναστασία, Ε.Ε.Π, κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών).


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199),

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 54 του ν.4823 / ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021

ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ.Α.

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.).

Εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται
διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα
(30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη σχολική μονάδα, στην
οποία φοιτά ο μαθητής. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των αξιολογικών εκθέσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ..Π.Ε. ή των Κέντρων Ψυχικής Υγείας για
τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφεύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α., υπερισχύει η αξιολογική έκθεση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..


άρθρο 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199),

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 54 του ν.4823 / ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021

και τροποποιήθηκε από το

άρθρο 50 του ν. / ΦΕΚ 55 Α 10-3-2023

Η Ε.Δ.Ε.Α. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ως πρόεδρο,
β) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης της βαθμίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής,
γ) έναν (1) Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξημένων προσόντων της βαθμίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής,
δ) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ23 Ψυχολόγων και
ε) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, με τους αναπληρωτές τους.

Ως μέλη της Ε.Δ.Ε.Α. ορίζονται στελέχη εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στελέχη, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αν δεν υφίσταται ο αναγκαίος αριθμός Σύμβουλων Εκπαίδευσης ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για την κάλυψη των θέσεων, ορίζονται στις θέσεις αυτές Ψυχολόγοι ΠΕ23 και Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 αυξημένων προσόντων με, τουλάχιστον, πενταετή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση.

Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε.Α. κωλύονται να μετέχουν μέλη της, τα οποία υπηρετούν στη σχολική μονάδα, όπου φοιτά ο μαθητής που επανεξετάζεται ή πρόσωπα που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η αξιολογική έκθεση του οποίου επανεξετάζεται.

Για τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συγκροτεί περισσότερες Ε.Δ.Ε.Α.


άρθρο 7 του ν. 3699/2008 (Α’ 199),

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 54 του ν.4823 / ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021

Η Ε.Δ.Ε.Α. δύναται πριν από την έκδοση της απόφασής της:

α) να καλεί εκπαιδευτικούς ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οποιασδήποτε ειδικότητας που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον η συνδρομή τους στη λήψη της απόφασης κρίνεται αναγκαία, και
β) να ζητά οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο σε σχέση με τον μαθητή, για την αξιολόγηση του οποίου οφείλει να αποφανθεί.

Για την εφαρμογή της περ. α’ τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε αυτήν διατίθενται στην Ε.Δ.Ε.Α. με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή δύνανται να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Α., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α. ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.


άρθρα 8, 9, 10 του ν. 3699/2008 (Α’ 199),

όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το

άρθρο 54 του ν.4823 / ΦΕΚ 136 Α 3-8-2021

8. Για ζητήματα που αφορούν διαδικασίες εξετάσεων οι σχολικές μονάδες, καθώς και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αξιολογικές εκθέσεις που συντάσσουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α..

9. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις παρίσταται ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

10. Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπό τον συντονισμό και προγραμματισμό του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνονται σε αυτήν:

α) υλοποιούν ενημερωτικές – επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών εξετάσεων παρίστανται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων επιτροπών για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον τους ζητηθούν από τις επιτροπές.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.

Skip to content