Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν  σχετικές προτάσεις  για εικοσάλεπτες ανακοινώσεις (Περίληψη 250 λέξεων και Βιογραφικό 100 λέξεων).

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων για θεματικές στρογγυλές τράπεζες των εξήντα λεπτών  εκάστη (Περίληψη 450 λέξεων και Βιογραφικό 100 λέξεων).

Οι προτάσεις  θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedrio1pekesionion@gmail.com

Οδηγίες

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες σε σε αρχείο Word

Ο_Δ_Η_Γ_Ι_Ε_Σ

 

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε μία πρότυπη εργασία με  έτοιμη την μορφοποίηση όπως περιγράφεται στις οδηγίες:

ΠΡΟΤΥΠΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Αναλυτικά, η τελική μορφή της ανακοίνωσης, η οποία θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά πρακτικά πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδια­γρα­φές:

 

1) Η έκταση να μην υπερβαίνει τις 5000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων και των υποσημειώσεων).

 

2) Στην αρχή της ανακοίνωσης να υπάρχει μία περίληψη  στην αγγλική γλώσσα, η έκταση της οποίας να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις.

 

3) Το κείμενο θα είναι σε:

 • MS Word σε μορφή .docx (εκδόσεις Word: 2007, 2010, 2013, 2016)
 • Μονό διάστιχο
 • Διαστήματα Πριν και Μετά: 0 εκ.
  • Διάστημα Πριν, όταν πριν από την παράγραφο προηγείται πίνακας: 12 στιγμές
  • Διάστημα Μετά, όταν μετά την παράγραφο ακολουθεί εικόνα/γράφημα: 12 στιγμές
 • Πλήρης στοίχιση
 • Εναρκτήρια εσοχή παραγράφου (first line indentation): 0,9 εκ.
 • Εσοχές αριστερά και δεξιά: 0 εκ.
 • Περιθώρια επάνω και κάτω: 2,54 εκ.
 • Περιθώρια δεξιά και αριστερά: 3,17 εκ.
 • Περιθώριο βιβλιοδεσίας: 0 εκ.
 • Περιθώρια κεφαλίδας και υποσέλιδου: 1,25 εκ.
 • Γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών για το κυρίως κείμενο και 10 στιγμών για τις υποσημειώσεις

 

4) Εφόσον επιθυμείτε να συνοδεύσετε τις ανακοινώσεις σας με εικόνες και γραφήματα,

 • θα συνοδεύονται από λεζάντα κάτω από την εικόνα/γράφημα με ετικέτα: Εικόνα (και όχι Figure),
 • γραμματοσειρά λεζάντας: Times New Roman, 12 στιγμές, πλάγια,
 • στοίχιση εικόνας/γραφήματος: στο κέντρο.

 

Ειδικά οι εικόνες θα είναι:

 • jpeg,
 • ανάλυση: μέχρι 100dpi,
 • αρχικό ύψος εικόνας: μέχρι 400px, αρχικό πλάτος εικόνας: μέχρι 400px.

 

5) Εφόσον επιθυμείτε να συνοδεύσετε τις ανακοινώσεις σας με πίνακες,

 • θα συνοδεύονται με λεζάντα πάνω από τον πίνακα με ετικέτα: Πίνακας (και όχι Table),
 • γραμματοσειρά λεζάντας: Times New Roman, 12 στιγμές, πλάγια,
 • Διάστημα λεζάντας Πριν και Μετά: 6 στιγμές
 • Στοίχιση πίνακα: στο κέντρο

 

6) Βιβλιογραφικά πρότυπα:

Για Μονογραφίες:

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα, Τίτλος, Τόπος: Εκδότης, Χρονιά

Για Άρθρα σε περιοδικά:

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα, «Τίτλος», Τίτλος περιοδικού,  αριθμός τόμου (Χρονιά),σελίδες

Για Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους:

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα, «Τίτλος», στο Τίτλος Συλλογικού Τόμου, όνομα επιμελητή/τριας (επιμ.), Τόπος: Εκδότης, Χρονιά, σελίδες

Για εφημερίδες:

Ονοματεπώνυμο συντάκτη/τριας, «Τίτλος άρθρου», Τίτλος Εφημερίδας (ημερομηνία),σελίδες

Για αρχειακή πηγή:

Ονομασία Αρχείου, Αρχειακή Σειρά, αρ. Φακέλου

Για τις διαδικτυακές πηγές

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα, «Τίτλος», Ονομασία ιστοτόπου (ημερομηνία προσπέλασης)

Για τις ημερομηνίες θα χρησιμοποιηθεί η μορφή 21.12.1912 (και όχι 21/12/1912). Για τις ημερομηνίες σε παλαιό και νέο ημερολόγιο η μορφή 8/21.12.1912.

Για άμεση αναφορά σε αμέσως προηγούμενη υποσημείωση θα χρησιμοποιηθεί η μορφή όπ.παρ. (και όχι ό.π.).

Για τα ξενόγλωσσα ονόματα ή τις ξενόγλωσσες ονομασίες (τόποι, θέατρα κ.λπ.) να χρησιμοποιείτε τη λατινογράμματη μορφή τους.

Οι υποσημειώσεις θα είναι στο τέλος κάθε σελίδας.

Ο αριθμός της υποσημείωσης εντός του κυρίως κειμένου θα πρέπει να τοποθετείται μετά το όποιο σημείο στίξης.

Skip to content