Νομοθετικό Πλαίσιο Π.Δ.Ε.

Η δομή και η λειτουργία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων περιγράφεται στο

Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 18 του 2018

όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο

Φ.Ε.Κ. 31 / τεύχος Α’ / 23 Φεβρουαρίου 2018

και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 49 και 50 (σελίδες 5717-5719 του Φ.Ε.Κ.).

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. (νόμος 4823 / ΦΕΚ 136 Α  3-8-2021)

Το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα καταργεί το Προεδρικό Διάταγμα 114 του 2014 που είχε δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 181 / τεύχος Α΄ / 29 Αυγούστου 2014

Skip to content