Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20/03/2023 09:10:14

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
(ως προς το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής
& ΄Ενταξης (ΕΑΕ) Κέρκυρας)

3. Μαγγίνα Ιωάννη, Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & ΄Ενταξης (ΕΑΕ) Κέρκυρας, ως τακτικό μέλος
με αναπληρώτρια του την κα Καββαδά Αννέτα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23
Ψυχολόγων που υπηρετεί στο ΚΕΔΑΣΥ Λευκάδας.


Κέρκυρα : 16-1-2023
Αρ. Πρωτ.: Φ30.6 / 202
ΑΔΑ: 6Ω8Ζ46ΜΤΛΗ-ΔΣΣ

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων, ως εξής:

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων, ως εξής:
1. Σαββίδου Δέσποινα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως πρόεδρος,
με αναπλήρωτή της τον κ. Αλεξανδράτο Γεώργιο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, κλάδου ΠΕ 70.
2. Μελισσά Μιλτιάδη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος
με αναπλήρωτή του, τον κ. Αλαμάνο Χαρίλαο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.
3. Μπεσίρη Δημήτριο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού ΄Εργου κλ. 70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων), ως τακτικό μέλος
με αναπληρώτρια του την κα Καββαδά Αννέτα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που υπηρετεί στο ΚΕΔΑΣΥ Λευκάδας.
4. Αγάθου Μαρία, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων ως τακτικό αιρετό
μέλος,
με αναπληρωματικό μέλος την κα Παγκράτη Αλεξάνδρα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ ΠΕ 21
Λογοθεραπευτών.
5. Δεσύλλα Κασσιανή, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων ως τακτικό αιρετό
μέλος,
με αναπληρωματικό μέλος την κα Καρέλλου Ιωάννα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ ΠΕ 30
Κοινωνικών Λειτουργών.

Εισηγήτρια ορίζεται η κ. Σαββίδου Δέσποινα , Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.

Επίσης ορίζεται η κ. Στεριώτη Ελένη, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, ως εκπρόσωπος του κλάδου Ε.Β.Π., όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό,
με αναπληρώτριά της την κα Μανάτου Ευτυχία, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Κέρκυρας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πετράκη Άννα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με
αναπληρώτριά της την κα Καλαβρέζου Πολυξένη, Διοικητική υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.


Κέρκυρα : 4-8-2022
Αρ. Πρωτ.: Φ.30.6 / 3442

ΑΔΑ: ΨΩΨΥ46ΜΤΛΗ-0ΙΤ

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων, ως εξής:

1. Σαββίδου Δέσποινα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως πρόεδρος,
με αναπληρωτή του τον κ. Mπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

2. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως τακτικό μέλος
με αναπληρωτή του τον κ. Μελισσά Μιλτιάδη , Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας.

3. Μερκούρη Αγγελική-Σοφία, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπ/σης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων (περιοχή ευθύνης και το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων), ως τακτικό μέλος
με αναπληρώτριά της την κα Καββαδά Αννέτα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Λευκάδας.

4. Σαρακίνη Αικατερίνη, εκπ/κός κλ. ΠΕ70.50 Δασκάλων Ε.Α.Ε., Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ζακύνθου, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή της τον κ. Κλάδη Παναγιώτη, εκπ/κό κλ. ΠΕ70 Δασκάλων, Δ/ντή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου.

5. Μπαλσαβιάς Γεράσιμος, κλ. ΠΕ80 Οικονομίας, Δ/ντής του Ε.Ε.Ε.Κ. Αργοστολίου
Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτριά του την κα Φραγκισκάτου Ουρανία, εκπ/κό κλ. ΠΕ70 Δασκάλων, Δ/ντρια του Εδικού Δημοτικού Σχολείου Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια ορίζεται η κ. Σαββίδου Δέσποινα , Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.

Επίσης ορίζεται η κ. Στεριώτη Ελένη, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, ως εκπρόσωπος του κλάδου Ε.Β.Π., όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό,
με αναπληρώτριά της την κα Μανάτου Ευτυχία, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πετράκη Άννα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
με αναπληρώτριά της την κα Καλαβρέζου Πολυξένη, Διοικητική υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.


Κέρκυρα : 05-05-2021
Αρ. Πρωτ.: 20361
Α
ΔΑ: ΩΜΨΜ 46 ΜΤΛΗ – 5ΘΜ

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων, ως εξής:

 1. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Mπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Π/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.
 2. Πολίτης Ανδρέας, Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Μαρκάτο Δημήτριο, Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας.
 3. Μερκούρη Αγγελική-Σοφία, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπ/σης του 1ου  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων (περιοχή ευθύνης και το 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων), ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την κα Καββαδά Αννέτα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Λευκάδας.
 4. Σαρακίνη Αικατερίνη, εκπ/κός κλ. ΠΕ70.50 Δασκάλων Ε.Α.Ε., Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ζακύνθου, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή της τον κ. Κλάδη Παναγιώτη, εκπ/κό κλ. ΠΕ70 Δασκάλων, Δ/ντή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου.
 5. Μπαλσαβιάς Γεράσιμος, κλ. ΠΕ80 Οικονομίας, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Κ. Αργοστολίου Κεφαλληνίας, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την κα Φραγκισκάτου Ουρανία, εκπ/κό κλ. ΠΕ70 Δασκάλων, Δ/ντρια του Εδικού Δημοτικού Σχολείου Κεφαλληνίας.

Εισηγητής ορίζεται ο κ. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.

Επίσης ορίζεται η κ. Στεριώτη Ελένη, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, ως εκπρόσωπος του κλάδου Ε.Β.Π., όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, με αναπληρώτριά της την κα Μανάτου Ευτυχία, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πετράκη Άννα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με αναπληρώτριά της την κα Καλαβρέζου Πολυξένη, διοικητική υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.


Κέρκυρα : 22-03-2021
Αρ. Πρωτ.: 1444

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων, ως εξής:

 1. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Mπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.
 2. Πολίτης Ανδρέας, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Μαρκάτο Δημήτριο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας.
 3. Μερκούρη Αγγελική-Σοφία, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπ/σης του 1ου  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων (περιοχή ευθύνης και το 2ο  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων), ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την κα Καββαδά Αννέτα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Λευκάδας.
 4. Δεσύλλα Κασσιανή, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κέρκυρας, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά της την κα Παγκράτη Αλεξάνδρα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ26 Λογοθεραπευτών, που υπηρετεί στο 1ο  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας.
 5. Αγάθου Μαρία, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, που υπηρετεί στο 1ο  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή της τον κ. Σταμπολή Παράσχο, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών, που υπηρετεί 1ο  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας.

Εισηγητής ορίζεται ο κ. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.

Επίσης ορίζεται η κ. Στεριώτη Ελένη, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, ως εκπρόσωπος του κλάδου Ε.Β.Π., όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, με αναπληρώτριά της την κα Μανάτου Ευτυχία, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Πετράκη Άννα, μόνιμη διοικητική υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με αναπληρώτριά της την κα Καλαβρέζου Πολυξένη, Διοικητική υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.


Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων

Κέρκυρα : 21-08-2020
Αρ. Πρωτ.: 3399

ΑΔΑ: 9ΗΤΕ46ΜΤΛΗ-9ΑΠ

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων, ως εξής:

1. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Mπατσίλα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

2. Πολίτης Ανδρέας, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Μαρκάτο Δημήτριο, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας.

3. Μερκούρη Αγγελική-Σοφία, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπ/σης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων (περιοχή ευθύνης και το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων), ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την κ. Καββαδά Αννέτα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Λευκάδας.

4. Δεσύλλα Κασσιανή, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κέρκυρας, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά της την κ. Καρέλλου Ιωάννα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που υπηρετεί στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κέρκυρας.

5. Παγκράτη Αλεξάνδρα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ26 Λογοθεραπευτών, που υπηρετεί στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά της την κ. Κατσαρού Θεοδώρα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κέρκυρας.

Εισηγητής ορίζεται ο κ. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.

Επίσης ορίζεται η κ. Στεριώτη Ελένη, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Ζακύνθου, ως εκπρόσωπος του κλάδου Ε.Β.Π., όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κ. Πετράκη Άννα, Διοικητική υπάλληλος
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με αναπληρώτριά την κ. Καλαβρέζου Πολυξένη, Διοικητική υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.


Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Κέρκυρα : 28-12-2018
Αρ. Πρωτ.: 8240

ΑΔΑ: ΨΩΡΚ4653ΠΣ-ΘΒΠ

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούμε στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, πενταμελές Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και ορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη, ως εξής:
1. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως πρόεδρος, με
αναπληρώτριά του την κ. Τοτόλου Αγγελική, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης
Κεφαλληνίας.
2. Αθηναίος Θεόδωρος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως τακτικό μέλος
με αναπληρωτή του τον κ. Γκαμπρέλα Μιλτιάδη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης
Λευκάδας.
3. Μερκούρη Αγγελική-Σοφία, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπ/σης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων (περιοχή
ευθύνης και το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων), ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά
του την κ. Καββαδά Αννέτα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που
υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Λευκάδας.
4. Δεσύλλα Κασσιανή, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, που υπηρετεί
στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κέρκυρας, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά της την κ.
Καρέλλου Ιωάννα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που
υπηρετεί στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κέρκυρας.
5. Παγκράτη Αλεξάνδρα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ26 Λογοθεραπευτών, που
υπηρετεί στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, ως τακτικό αιρετό μέλος με
αναπληρώτριά της την κ. Κατσαρού Θεοδώρα, μόνιμο μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30
Κοινωνικών Λειτουργών, που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κέρκυρας.
Εισηγητής ορίζεται ο κ. Άνθης Χρήστος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.

Επίσης ορίζεται η κ. Στεριώτη Ελένη, μόνιμο μέλος ΕΒΠ κλάδου ΔΕ1-Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετεί στο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Ζακύνθου, ως εκπρόσωπος του κλάδου Ε.Β.Π., όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κ. Πετράκη Άννα, Διοικητική υπάλληλος
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με αναπληρώτριά την κ. Καλαβρέζου Πολυξένη,
Διοικητική υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου, αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2019 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.


Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Κέρκυρα : 06-12-2018
Αρ. Πρωτ.: 7735

ΑΔΑ: 73ΟΨ4653ΠΣ-ΗΔ5

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ορίζουμε τη σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι του συνδυασμού, με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας, ως εξής:

α/α     Επώνυμο     Όνομα     Πατρώνυμο     Ψήφοι

1     Δεσύλλα     Κασσιανή     Ιωάννης     54

2     Παγκράτη     Αλεξάνδρα     Νικόλαος     46

3     Καρέλλου     Ιωάννα     Γεώργιος     25

2. Διορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ιονίων Νήσων, που προέκυψαν από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018, των οποίων η θητεία αρχίζει από την 01-01-2019 και λήγει στις 31-12-2020 ως εξής:
2.1. Την κα. Δεσσύλα Κασσιανή του Ιωάννη, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό την κα. Καρέλλου Ιωάννα του Γεωργίου.
2.2. Την κα. Παγκράτη Αλεξάνδρα του Νικολάου, ως τακτικό αιρετό μέλος.


Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Κέρκυρα: 15-11-2018

Αρ. Πρωτ.:7119

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό ΣυμβούλιοΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων ως εξής:

i.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ανθης Χρήστος, Διευθυντής της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Πρόεδρος.
 2. Αθηναίος Θεόδωρος, Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας,Αντιπρόεδρος
 3. Μερκούρη Αγγελική, κλάδου ΠΕ70 Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου & 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Ιονίων Νήσων.
 4. Δεσύλλα Κασσιανή, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας, αιρετό μέλος
 5. Παγκράτη Αλεξάνδρα, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ26 Λογοθεραπευτών, του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, αιρετό μέλος

ii.ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Αγγελική Τοτόλου, Διευθύντρια της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.
 2. Μιλτιάδη Γκαμπρέλα, Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.
 3. Αννέτα Καββαδά, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του ΚΕΔΔΥ Λευκάδας.
 4. Σταματίνα Μανωλάκου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών του ΕΕΕΕΚ Κέρκυρας, αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Θεοδώρα Κατσαρού, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΔΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, αναπληρωματικό αιρετό μέλος

iii.Όταν το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.), στις συνεδριάσεις συμμετέχει η κ.Στεριώτη Ελένη,κλάδου Ε.Β.Π. του 6/θ Ειδικού Δημοτικού Ζακύνθου ως εκπρόσωπος του κλάδου του Ε.Β.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4δ του Ν.3699/2008

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κ. ́Αννα Πετράκη, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με αναπληρωτή τον κ.Όθωνα Βασιλειάδη , διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ προσωπικού Η/Υ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Skip to content