ΠΥΣΕΕΠ

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Κέρκυρα: 15-11-2018

Αρ. Πρωτ.:7119

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό ΣυμβούλιοΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων ως εξής:

i.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Ανθης Χρήστος, Διευθυντής της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Πρόεδρος.
  2. Αθηναίος Θεόδωρος, Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας,Αντιπρόεδρος
  3. Μερκούρη Αγγελική, κλάδου ΠΕ70 Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου & 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Ιονίων Νήσων.
  4. Δεσύλλα Κασσιανή, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας, αιρετό μέλος
  5. Παγκράτη Αλεξάνδρα, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ26 Λογοθεραπευτών, του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, αιρετό μέλος

ii.ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Αγγελική Τοτόλου, Διευθύντρια της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.
  2. Μιλτιάδη Γκαμπρέλα, Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.
  3. Αννέτα Καββαδά, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του ΚΕΔΔΥ Λευκάδας.
  4. Σταματίνα Μανωλάκου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών του ΕΕΕΕΚ Κέρκυρας, αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
  5. Θεοδώρα Κατσαρού, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΔΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, αναπληρωματικό αιρετό μέλος

iii.Όταν το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.), στις συνεδριάσεις συμμετέχει η κ.Στεριώτη Ελένη,κλάδου Ε.Β.Π. του 6/θ Ειδικού Δημοτικού Ζακύνθου ως εκπρόσωπος του κλάδου του Ε.Β.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4δ του Ν.3699/2008

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κ. ́Αννα Πετράκη, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με αναπληρωτή τον κ.Όθωνα Βασιλειάδη , διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ προσωπικού Η/Υ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων