Αποσπάσματα από την τελετή έναρξης του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου:

«Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες»

που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα,

  • στο Πνευματικό Κέντρο της Ιερής Μητρόπολης Κέρκυρας Παξών & Διαπόντιων Νήσων, καθώς και
  • στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Παλαιάς Φιλαρμονικής Κέρκυρας

την περίοδο 4 έως 6 Οκτωβρίου 2019.

1) Έναρξη

ανάρτηση στο YouTube ανάρτηση στο SCH.GR
https://www.youtube.com/watch?v=jOk1CHOlQ0c https://video.sch.gr/7MQW/

 

2) Χαιρετισμός εκπροσώπου Μητροπολίτη Κέρκυρας, Παξών και Διαπόντιων Νήσων

ανάρτηση στο YouTube ανάρτηση στο SCH.GR
https://www.youtube.com/watch?v=o2CLxdYnBm0 https://video.sch.gr/uqjY/

 

3) Χαιρετισμός αντιπρύτανη Ιόνιου Πανεπιστημίου

ανάρτηση στο  YouTube ανάρτηση στο SCH.GR
https://www.youtube.com/watch?v=1KVAenXfY-U https://video.sch.gr/NArZ/

 

4) Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ Ρόδης Κράτσας Τσαγκαροπούλου

ανάρτηση στο  YouTube ανάρτηση στο SCH.GR
https://www.youtube.com/watch?v=xOpSFHJVVxQ https://video.sch.gr/CZH8/

 

5) Χαιρετισμός της αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων

ανάρτηση στο YouTube ανάρτηση στο SCH.GR
https://www.youtube.com/watch?v=W0qOY3KXOjY https://video.sch.gr/bMMM/

 

6) Χαιρετισμός Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κ. Πέτρου Αγγελόπουλου

ανάρτηση στο  YouTube ανάρτηση στο SCH.GR
https://www.youtube.com/watch?v=sFn5Suc25kU https://video.sch.gr/SnhT/

 

Skip to content