Εισηγήσεις 1ης ημέρας του Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου:

«Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες»

που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα,

  • στο Πνευματικό Κέντρο της Ιερής Μητρόπολης Κέρκυρας Παξών & Διαπόντιων Νήσων

στις 4 Οκτωβρίου 2019.

 

1η) Ελένη Σιάνου – Κύργιου,

Εκπαίδευση και μετανάστευση στην Ελλάδα: θεσμικό πλαίσιο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και σχολική πραγματικότητα

 

2η) Κωνσταντίνα Αρμενιάκου,

Αφύπνιση στη διαφορετικότητα των γλωσσών και πολιτισμών στο ελληνικό νηπιαγωγείο

 

3η) Δήμητρα Κωτσοπούλου – Ζωή Διονυσίου,

Η εκπαίδευση των ρομά στην Ελλάδα: η μουσική τους παράδοση ως όχημα για την κοινωνική τους αλλαγή

 

4η) Χρυσή Αλεξανδρή,

Πορεία προς την ενσωμάτωση, διδασκαλία της ελληνικής ως β΄ ξένης γλώσσας

 

5η) Βασίλειος Ζώνιος,

Η εκπαίδευση των μεταναστών- προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

 

6η) Μαρία Μαρτζούκου, (

Διδασκαλία λεξιλογίου σε πρόσφυγες και μετανάστες

Skip to content