Κέρκυρα, 02-11-2022

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων Οδηγών και Συνοδών σχολικού λεωφορείου (ΣΟΧ 1/2022), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, καλούνται να παρουσιαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, την Πέμπτη  03-11-2022, προκειμένου να παραλάβουν Παραπεμπτικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο, καθώς και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι με τα παρακάτω στοιχεία:

ΟΔΗΓΟΣ
Αρ. πρωτ. αίτησηςΑ.Δ.Τ.
                 4908/17-10-2022                               ΑΟ 75…..3
 
ΣΥΝΟΔΟΣ
Αρ. πρωτ. αίτησηςΑ.Δ.Τ.
                  4643/07-10-2022                              80…2
     

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04-11-2022, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία των προσλήψεων. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται.

Skip to content