Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-ψυχολόγων και ΠΕ30-κοινωνικών λειτουργών που προσλήφθηκαν από το Δεκέμβριο 2020 και μετά να παρακολουθήσουν την Πέμπτη 28-01-2021, ώρα 4.00-7.00μμ,το επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας στην περίοδο της πανδημίας COVID-19» με χρήση της πλατφόρμας webex, ως εξής:

Webex Event
Event number (access code): 181 990 8288
Event Password:1234
Πέμπτη 28/01/2021 16:00
 
Event address for attendees: https://minedugr.webex.com/minedugr/onstage/g.php?MTID=e1f2714df99ffbf3fb50c8b30c6d0ee24​​
Skip to content