Archive

Νοέμβριος 2019

Browsing

ΑΔΑ: Ω5Ο246ΜΤΛΗ-Π3Λ Αθήνα, 29-11-2019 Αρ. Πρωτ. 187984/Δ2 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Αντισταθμιστική εκπαίδευση» του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21). Την 144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α. (Β΄ 3588) «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020»,…

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθ. 56267/Ε4/5-4-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1, ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018), η οποία σύμφωνα με την αριθμ. 131407/Ε4/24-08-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 32838) εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, λόγω εξάντλησης του Οριστικού Πίνακα ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και προκειμένου να στελεχωθούν: ΒΟΙΩΤΙΑ…

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός της πραγματοποίησης της Δ’ Φάσης της “Μαθητείας” για το 2019-2020. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ‘Μαθητείας’ 2019-2020 Σημείωση 1η: Oι επίσημες ημέρες αργίας και ημιαργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο α) Ημέρες αργίας: 1 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα του έτους 6 Ιανουαρίου, τα Θεοφάνια 30 Ιανουαρίου,…

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, λόγω εξάντλησης του Οριστικού Πίνακα Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και προκειμένου να υποστηριχθούν μαθητές/τριες που φοιτούν σε σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου καλεί τους υποψήφιους-ες που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες του κλάδου ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ των…

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Πελοποννήσου λόγω εξάντλησης των Οριστικών Πινάκων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ25- Σχολικών Νοσηλευτών και σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284Β) ΥΑ με Θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ   ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΔΕ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…

Πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, στις 18-11-2019, συνάντηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, κ. Πέτρου Αγγελόπουλου και του Δημάρχου Βόρειας Κερκυρας, κ. Γ. Μαχειμάρη, στο Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας στην Αχαράβη. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο κ. Ανδρέας Σαούλος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας ζωής Βόρειας Κέρκυρας, η κ.…

Μαρούσι, 20 -11-2019 Αριθ. Πρωτ. Φ4/181292/ΓΓ4 Θέμα: « Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ» Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α’ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 181 και ημερομηνία δημοσίευσης 18-11-2019 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/18-11-2019) ο νόμος 4638/18-11-2019 Συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι «Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το…

Μαρούσι, 20/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Φ7/181600/ΓΓ4 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2019-2020, της λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων» Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: … Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, τα παρακάτω τμήματα με μικρότερο…

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εποχικού προσωπικού (κατηγορίας ΔΕ, ειδικοτήτων Οδηγών σχολικού λεωφορείου και Συνοδών σχολικού λεωφορείου), σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 με αριθμ. πρωτ. 6106/07-10-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΔΗ46ΜΤΛΗ-5Γ1), για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18 Νοεμβρίου 2019, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 181 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4638 Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142),  β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και…

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σύμφωνα με την αριθ. 56267/Ε4/5-4-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1, ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018), η οποία σύμφωνα με την αριθμ. 131407/Ε4/24-08-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 32838) εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, λόγω εξάντλησης του Οριστικού Πίνακα Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και προκειμένου να στελεχωθεί…

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ιονίων Νήσων και τις Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Κέρκυρας συνδιοργάνωσαν επιμορφωτική ημερίδα για εκπ/κούς, στις 7 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, με τίτλο: « Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων», στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς συνεδρίου…

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές και εκπαιδευτικοί, Σήμερα είναι ημέρα απόδοσης τιμής σε εκείνους που αγωνίστηκαν για όνειρα και αξίες, όραμα και ελπίδα. Ημέρα μνήμης για όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία. Όλους εκείνους που προχώρησαν την Ιστορία, σηκώνοντας στους ώμους τους έναν ολόκληρο λαό. ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ…

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5030985, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια  Νησιά 2014-2020»,            2o  ΗΜΕΡ.ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : 1 ΕΒΠ   ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΓΑΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: 1ΕΒΠ…

Skip to content