Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός της πραγματοποίησης της Δ’ Φάσης της “Μαθητείας” για το 2019-2020.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ‘Μαθητείας’ 2019-2020

Σημείωση 1η:

Oι επίσημες ημέρες αργίας και ημιαργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο

α) Ημέρες αργίας:

1 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα του έτους

6 Ιανουαρίου, τα Θεοφάνια

30 Ιανουαρίου, των Τριών Ιεραρχών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ με τη διάταξη του άρθρου 56 του νόμου 4653/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 12/24.01.2020

2 Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα 2020

25 Μαρτίου, Εθνική εορτή

17 Απρίλη, Μεγάλη Παρασκευή 2020

18 Απρίλη, Μεγάλο Σάββατο 2020

20 Απρίλη, Δευτέρα του Πάσχα 2020

1 Μαΐου

8 Ιουνίου, Άγιου Πνεύματος 2020 (Δευτέρα της Πεντηκοστής)

15 Αυγούστου, Κοίμηση της Θεοτόκου

28η Οκτωβρίου

17 Νοεμβρίου αργία για τα ΑΕΙ, Ανώτερες Σχολές, Σχολεία

25 Δεκεμβρίου, Γέννηση του Χριστού

26 Δεκεμβρίου, Σύναξη της Θεοτόκου

β) Ημέρες ημιαργίας:

24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων

31 Δεκεμβρίου, παραμονή του Νέου Έτους

Σημείωση: Στη Λευκάδα η πολιούχος Αγία Μαύρα γιορτάζεται ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

 

 

Σημείωση 2η:

Οι αργίες για όσους εργάζονται στον Ιδιωτικό τομέα

Ημέρες Υποχρεωτικής Αργίας

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής:

25η Μαρτίου, Εθνική εορτή

20 Απρίλη, Δευτέρα του Πάσχα

1η Μαΐου καθορίστηκε σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας (άρθρου 14 του νόμου 4468/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 61 / 28.04.2017

15η Αυγούστου, Κοίμηση της Θεοτόκου

25η Δεκεμβρίου Γέννηση του Χριστού.

26η Δεκεμβρίου δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων καθορίστηκε σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας (Νόμος 4554/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 130/18.07.2018)

28η Οκτωβρίου είναι μία από τις εξαιρέσιμες εορτές του έτους, αλλά έχει το χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας.

Σημείωση: Στη Λευκάδα η πολιούχος Αγία Μαύρα γιορτάζεται ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Skip to content