Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Πελοποννήσου λόγω εξάντλησης των Οριστικών Πινάκων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ25- Σχολικών Νοσηλευτών και σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284Β) ΥΑ με Θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019», η οποία σύμφωνα με την αριθ. 131407/Ε4/24-08-2019 ΥΑ                 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/2019) εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, καλεί τους/ις υποψήφιους-ες που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας οι οποίοι/-ες δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη,

εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν στην ανωτέρω Περιφερειακή Διεύθυνση σε ένα παρακάτω λειτουργικά κενά:

                ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών

 

  1. Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας+ 7Ο Δημοτικό Σχολείο Άργους  (Ν. Αργολίδας)
  2. Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Γορτυνίας (Ν. Αρκαδίας)
  3. Δημοτικό Σχολείο Ξηροκαμπίου (Ν. Λακωνίας)
  4. Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών (Ν. Μεσσηνίας)
  5. Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Βέργας (Ν. Μεσσηνίας)
  6. 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)
  7. 3ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας (Ν. Μεσσηνίας)
  8. 24ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)

 να επικοινωνήσουν με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (αρμόδια υπάλληλος: Γιαννοπούλου Παναγιώτα, τηλέφωνο:2710230111, email:mail@pdepelop.gr), το αργότερο έως την Τετάρτη 27-11-2019.

 

                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

                             ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

                                   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Skip to content