ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΔΕ:

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

……………………..

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,

σύμφωνα με την αριθ. 56267/Ε4/5-4-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1, ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018), η οποία σύμφωνα με την αριθμ. 131407/Ε4/24-08-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 32838) εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ,

λόγω εξάντλησης του Οριστικού Πίνακα Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

και προκειμένου να υποστηριχθούν μαθητές/τριες που φοιτούν στα παρακάτω σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης Αττικής:

 

  • 3ο ΔΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ)
  • 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
  • 18ο Ν/ΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
  • 2ο Ν/ΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
  • 6ο ΔΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
  • 22ο Ν/ΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ & 3ο Ν/ΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
  • 9ο Ν/ΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
  • ΔΣ ΒΑΘΕΩΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
  • Δ.Σ. ΣΠΕΤΣΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
  • ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΡΑΤΖΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)

 

 

καλεί τους υποψήφιους-ες που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες του κλάδου ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ              

και δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη,

 

εφόσον ενδιαφέρονται για πρόσληψη

στα ανωτέρω σχολεία,

να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (δηλώνοντας τα σχολεία με τη σειρά που επιθυμούν) και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  eidikiagogi@sch.gr το αργότερο έως την Δευτέρα                 25-11-2019 και ώρα 20.00 μ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΡΕΜΙΩΤΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6465604, 210 6465664

Skip to content